Kommuner inddrager borgerne mere end tidligere

Kommuner inddrager borgerne mere end tidligere, viser en ny rundspørge. Foto: AYO_TEK/Flickr

27.11.2017

Af journalist Jonna Toft
Næsten tre ud af fire kommuner bruger borgerinddragelse, når de skal træffe beslutninger, viser en ny rundspørge fra Mandag Morgen og Altinget. Men på fritidsområdet halter borgerinddragelsen, mener Fritid & Samfund.

Der er sket et gennembrud i kommunernes brug af borgerinddragelse siden kommunalvalget i 2013, viser en ny rundspørge fra Mandag Morgen og Altinget. I dag inddrager de fleste kommuner borgerne i beslutninger, og det sker bl.a. i udvalg direkte under byrådet.

Samtidig bliver borgerne inddraget i processen så tidligt, at de kan have reel indflydelse på indholdet i beslutningerne.

Men på fritidsområdet halter det med borgerinddragelse, mener man i Fritid & Samfund. I en pressemeddelelse skriver formand Frederik Hansen, at der ganske vist er nedsat folkeoplysningsudvalg i kommunerne, for det er et krav i folkeoplysningsloven, men i hver tiende kommune har udvalget kun høringskompetence og dermed meget ringe indflydelse.

Enkelte kommuner giver endda udtryk for, at de helst ville nedlægge udvalget, hvis de kunne, skriver Fritid & Samfund og fortsætter:

”Den negative holdning til et udvalg, der skal sikre brugerinddragelsen i forhold til det frie foreningsliv, passer dårligt til den ellers positive udvikling vedrørende borgerinddragelse og burde høre fortiden til.”

Rundspørgen fra Mandag Morgen viser, at kommunerne inddrager borgerne i diskussioner, der dækker alt fra ældreområder over klima og miljø til fritid og erhverv. Der er tilsyneladende ingen grænser, hvad angår emne. Men tendensen er, at brugerinddragelse især bringes i spil i forhold til helt nære og konkrete problemstillinger, og ikke så ofte i overordnede diskussioner af f.eks. visioner og værdier.

Anvendelse af cookies

www.vifo.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.