Se programmet for Vifos store folkeoplysningskonference

Det første programudkast til Vifos konference 'Folkeoplysnng i forandring III' ligger nu klar. Foto: Vifo

28.06.2018

Af Redaktionen
Når Vifo den 11.-12. september samler den brede folkeoplysende sektor til konferencen ’Folkeoplysning i forandring III’, bliver det med et ambitiøst program spækket med ny viden, spændende debatter og en lang række oplægsholdere.

*opdateret den 10. juli 2018

Mere end 50 oplægsholdere står klar til at bidrage med ny viden og nye perspektiver på folkeoplysningens potentialer og udfordringer på konferencen ’Folkeoplysning i forandring III’ den 11.-12. september i Aarhus, og Vifos ambition er at skabe en central platform for viden og debat af det brede folkeoplysende område.

Tilmelding til konferencen er nu åben, og det foreløbige program er klar. Det omfatter en række centrale diskussioner på området baseret på friske undersøgelser fra Vifo og andre aktører, spændende casehistorier og aktiv medvirken fra oplægsholdere og deltagere.

Med to nye landsdækkende undersøgelser vil Vifo blandt andet sætte aftenskolernes og højskolernes tilstand og rolle anno 2018 til debat. Desuden vil der blive sat fokus på unge som målgruppe for folkeoplysende aktiviteter, folkeoplysningens faciliteter, udviklingen på Folkeuniversitetet samt innovation i og uden for området.

Konferencen giver samtidig god mulighed for at netværke og opleve folkeoplysningen på egen krop med et bredt udvalg af aktiviteter som morgen- og aftensang, yoga, idræt i skov og på vand, kulturvandring og nørkleaktiviteter.

Det detaljerede program for konferencen følger efter sommerferien, men du kan allerede nu se det foreløbige program her:


Sessioner og bekræftede oplægsholdere (opdateres løbende)

Tirsdag den 11. september

Velkommen til Folkeoplysning i forandring III
Videncenter for Folkeoplysning byder velkommen til konferencen Folkeoplysning i forandring III. Velkomstsessionen starter med at se nærmere på aftenskolernes tilstand og lokale rolle og et bredt panel vil diskutere, om vi får nok ud af aftenskolerne, samt debattere fremtidige potentialer.

 • Henrik Christensen, formand, Oplysningsforbundenes Fællesråd og Dansk Oplysnings Forbund
 • Emilie Storm Pedersen, skoleleder, LOF Vordingborg
 • Søren Peter Hansen, direktør, FOF Aarhus
 • Fritidschef Jesper Kjærulff, kultur- og fritidschef, Vordingborg Kommune
 • Malene Thøgersen, analytiker, Vifo
 • Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Vifo


Folkeoplysningen og de unge 1 – De unge og fritidslivet
Sessionen ser nærmere på de unges sundhed og trivsel. Hvordan har de det egentlig, og hvordan holder de alle boldene i luften?

 • Veronica Pisinger, videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed
 • Thomas Willer, oplægsholder, Center for Ungdomsstudier


Folkeoplysningen og de unge 2 - De unge og nye veje i folkeoplysningen
Sessionen præsenterer en række casehistorier, hvor den traditionelle voksenundervisning har fået fat i en utraditionel målgruppe – de unge.

 • Anne Mette W. Nielsen, adjunkt, ph.d., Center for Ungdomsforskning
 • Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Karen Elise Pedersen, formand, Verninge husflid


Debatten for de store blot?

Er lovens påbud om, at alle aftenskoler skal afsætte 10 pct. af deres tilskud til debatskabende aktivitet, en kommunal spareøvelse, en opprioritering af de store aftenskoler eller en enestående mulighed for at styrke aftenskolerne som ramme for samfundsmæssig debat?

 • Vivian Glasdam Sørensen, fuldmægtig, Odense Kommune
 • Steffen Hartje, sekretariatschef, Fritid & Samfund
 • John Meinert Jacobsen, direktør, AOF Danmark

Så til søs
Søer, åer, havet har skønhedsværdi men har i høj grad også potentiale som faciliteter for en bred vifte af fritidsaktiviteter. Hvad er mulighederne og hvad kræver det at inddrage vandet i borgernes fritidsliv? Lokale og Anlægsfonden og Idrætssamvirket i Aarhus inviterer til debat om vandet som facilitet mens vi prøver SUP på egen krop

 • Jakob Færch, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
 • Henrik Stampe, sekretariatsleder Idrætssamvirket i Aarhus

Folkeoplysningen i verden
Kan Danmark noget særligt på folkeoplysningsområdet? Og hvordan kan man arbejde internationalt? Mød de danske aktører i den internationale folkeoplysning.

 • Emil Thirup-Sorknæs, fuldmægtig, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Epale
 • Antra Carlsen, hovedkoordinator, Nordisk Netværk for Voksnes Læring
 • Mogens Kirkeby, formand, ISCA


Det nye folkeuniversitet
Er den gordiske knude blevet løst? Med den nye struktur er Folkeuniversitetet ikke længere en samlet organisation. Hvad er tankerne bag den nye struktur, og hvordan ser aktørerne vejen frem? Hvad er udfordringerne og mulighederne for Folkeuniversitetet fremadrettet?

 • Steen Kyed, afdelingschef, Kulturministeriet
 • Sten Tiedemann, rektor, Folkeuniversitetet i Aarhus
 • Lars Ebbensgaard, formand, Lemvig Folkeuniversitet


En pessimistisk tænkepause – et samtaleinterview
Optimismen har gået sin sejrsgang, og som mennesker er vi nærmest forpligtede til at tillægge os et positivt syn på livet. Men har pessimismen noget centralt at bidrage med i et fremskridtsorienteret samfund?

 • Per Jepsen, forfatter og filosof
 • Anne Engedal, redaktør for religion og filosofi, Folkeuniversitetet i Aarhus


Fleksibelt tilrettelagt undervisning – hot eller not?
Nørdesession for kommuner og aftenskoler, hvor vi kigger nærmere på regler og rammer for den fleksible undervisning. Vi har inviteret en række eksperter, som vil give os svar på spørgsmål som: Hvad var visionerne bag den fleksibelt tilrettelagte undervisning? Hvordan bliver den brugt? Hvor meget skal undervisningen skille sig ud? Hvad tillader kommunerne? Og mange flere spørgsmål.

 • Bernhard Trier Frederiksen, Sekretariatsleder, Fora

Yoga, yoga, yoga?
De seneste år har yogaen været i en rivende udvikling. Ved måling af danskernes motionsvaner i 2016 var der igen sket en stigning i antallet af udøvere og hele ni procent af danskerne dyrker yoga. Nye former og udbydere er dukket op og for mange aftenskoler er yoga en central del af deres tilbud. På’ Folkeoplysning i Forandring I’ mødte vi for fire år siden to centrale aktører fra yogamarkedet. Men hvad er der siden sket? Fortsætter trenden? Hvad er yogaens form anno 2018 og hvordan ser yogaens fremtid ud?

 • Maj Ingemann-Molden, Studio Manager, Yoga Huset, Aalborg
 • Kristian Engberg, forfatter og yogaentreprenør, tænketanken www.108sider.com


Onsdag den 12. september

Faciliteter 1: Folkeoplysningens mødesteder
Faciliteter er for nogle foreninger omdrejningspunktet for mange kampe og bekymringer. Andre steder stor tilfredshed og stolthed. Men hvordan er de folkeoplysende mødesteder der skabes i dag? Og hvilke rammer kræver fremtidens folkeoplysende miljøer?

 • Bjørn Salling, direktør, Fokus Folkeoplysning
 • Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden


Faciliteter 2: Faciliteter som udviklingsmotorer

 • Anne Mette Boye, studielektor, Arkitektskolen Aarhus, Second City
 • Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden


Faciliteter 3: Cirkeltræning for facilitetsinteresserede

Højskolerne hvordan har de det?
Hvordan trives højskolerne i 2018? Vifos nye undersøgelse giver et overblik over højskolernes tilstand, udfordringer og potentialer. Derefter sættes højskolerne ind i et historisk perspektiv, der ses på højskolernes samfundsmæssige rolle og højskolerne i fremtiden.

 • Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Hans Henrik Hjermitslev, lektor, ph.d., University College Syddanmark


Innovation 1: Når aftenskolen ikke er en aftenskole
Aftenskolerne oplever, at de bliver udfordret af andre aktører. Men kan de andre også være til inspiration? Denne session stiller skarpt på aktører, der har taget aftenskolernes kerneaktiviteter til sig og fornyet dem på hver deres måde.

 • Villads Claes Olesen, formand, Foretagsomheden
 • Annette Danielsen, Annetted.dk
 • Rasmus Stæhr, medstifter, Boblberg
 • Jacob Solsø Holm, forstander, Aarhus Børnehøjskole


Innovation 2: New kids on the old block
Det er ikke kun private initiativer, der skabe nye tilbud. Sessionen giver spændende eksempler på nyskabelser inden for folkeoplysningsområdet. 

 • John Meinert Jacobsen, direktør, AOF


Folkeoplysningen – plads til alle? 1
Er der plads til alle i folkeoplysningen, og hvordan skaber man de bedste vilkår for rummelighed? Denne session sætter fokus på rammer og grænseflader for udsattes deltagelse i fritidsliv og folkeoplysning.

 • Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Henrik Christensen, formand, Dansk Oplysnings Forbund og Oplysningsforbundenes Fællesråd
 • Maja Pilgaard, konstitueret direktør, Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning


Folkeoplysningen - plads til alle? 2
Sessionen ser nærmere på fritidspas som vejen ind i fritidslivet, højskolernes rummelighed og udfordringer og erfaringer fra arbejdet med at inkludere flygtninge og indvandrere i folkeoplysningen.

 • Steffen Rask, analytiker, Idrættens Analyseinstitut
 • Lene Ingemann Brandt, ph.d. adjunkt, Aalborg Universitet
 • Celia Skaarup, udviklingskonsulent, Dansk Folkeoplysnings Samråd


Puljehelvede eller udviklingshimmel?
Er den evige fondsjagt spild af tid og ressourcer? Med udgangspunkt i konkrete eksempler sættes puljerne til debat. Hvornår giver de mening?

 • Anne Engedal, projektleder og redaktør, Folkeuniversitetet i Aarhus
 • Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Bjarne Ibsen, professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU


Mellem Grundtvig og good governance
Afslutningssession med fokus på, hvordan man fremtidssikrer folkeoplysningens organisationer.

 • Jens Alm, analytiker, Idrættens Analyseinstitut/Play the Game
 • Per Paludan Hansen, formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd

 

Læs mere

 
 

Læs mere om konferencen, overnatningsmuligheder, praktiske informationer og tilmeld dig på konferencehjemmesiden

Gå direkte til tilmelding

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Vifo forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.