Vifos udgivelser

Folkehøjskolerne i Danmark - hvordan har de det?

September 2018
Rapporten sætter fokus på de danske folkehøjskoler anno 2017 og giver et samlet indblik i højskolernes vilkår, rolle og situation set ud fra højskolernes eget perspektiv.

Aftenskolerne - hvordan har de det?

Juni 2018
Rapporten giver et indblik i aftenskoleområdet, og skolernes særlige karakteristika og aktiviteter. Derudover belyser undersøgelsen, hvordan aftenskolerne selv ser på deres nuværende roller, udfordringer og potentialer.

Aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune

Marts 2018
Rapporten ser nærmere på aftenskolernes udfordringer, potentialer og betydning i Vordingborg Kommune i et udviklingsmæssigt perspektiv.

Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet

Marts 2018
Rapporten belyser brugen af SPS-ordningen på højskolerne, fordele og ulemper ved den nuværende ordning samt ordningens bæredygtighed. Ud over en undersøgelse af højskolernes ordning bidrager rapporten med perspektiverende analyser af lignende ordninger på andre områder.

Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne

December 2017
Vifos evaluering af to puljer på højskoleområdet belyser, i hvilken udstrækning og på hvilken måde projekterne har opfyldt de kriterier, der er lagt til grund for bevillingen, samt forsøger at udbrede erfaringer og inspiration til andre institutioner.

Borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune

Juli 2017
Notatet omfatter en borgerundersøgelse, hvis formål er at give indblik i borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune samt hvilke mønstre og tendenser, der findes i disse på tværs af køn, alder og social baggrund.

Folkeoplysningen i kommunerne

Januar 2017
Denne rapport giver et samlet overblik over omfanget af og rammerne for de folkeoplysende aktiviteter i kommunerne – både på voksenundervisningsområdet og på foreningsområdet.

Unge i aftenskolen. Masterclass - Evaluering af et fleksibelt tilrettelagt undervisningsforløb for unge

Januar 2017
Vifo har evalueret FO-Aarhus' undervisningsforløb målrettet unge.

Fritid og trivsel i Aalborg Kommune

August 2016
Notatet har til formål at give et indblik i borgernes fritidsvaner i Aalborg Kommune, samt hvilke mønstre og tendenser, der findes i disse på tværs af køn, alder og social baggrund.

Mental sundhed og øget trivsel

Juni 2016
Vifo har i denne undersøgelse søgt at belyse aftenskolernes roller og potentiale i forhold til borgernes mentale sundhed og trivsel i Aalborg Kommune

Aftenskolerne og psykisk sårbare

Januar 2016
Vifo har som en del af udviklingsprojektet 'Mental Sundhed' udarbejdet en delevaluering for at undersøge kursisternes vurdering af aftenskolernes betydning og potentialer for deres mentale sundhed.

Folkeuniversitet - Én organisation, mange virkeligheder

November 2015
Vifo har udarbejdet denne rapport for at skabe overblik over eksisterende og ny viden om Folkeuniversitets historie, økonomi, aktiviteter og organisering.

Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne

Oktober 2015
Midtvejsnotatet evaluerer de projekter, der har modtaget økonomisk støtte fra én af de to puljer, Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje.

Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører

September 2015
Rapporten formidler viden på området for tværgående samarbejde og analyserer lokale samarbejdsrelationer inden for folkeoplysning og kultur.

Når foreninger samarbejder...

September 2015
Udgivelsen samler op på resultaterne af rapporten 'Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører', der har undersøgt foreningers samarbejde.

Evaluering af fase 1 i projekt mental sundhed

April 2015
Denne delevaluering behandler første fase af projektet 'Mental Sundhed', som omhandlede uddannelse af aftenskolernes egne undervisere.

Yoga i København – udøvere, undervisere og uddannelser

November 2014
Denne rapport kortlægger yogamarkedet i København. Den undersøger såvel aktive som frafaldne yogaudøvere og går tæt på yogalærere og udbuddet af yogauddannelser i Danmark.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.