Malene Thøgersen

Idans analyser og rapporter
 • Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune
  Af Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen, Lau Tofft-Jørgensen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (med bidrag fra Idrættens Analyseinstitut), 2012
  Rapporten undersøger borgerne i Fredensborg Kommunes brug af kommunens fritidsfaciliteter. Undersøgelsen er gennemført med henblik på at kunne danne grundlag for fremtidig planlægning på området for fritidsfaciliteter i kommunen.
  Mere info PDF
 • Nye stier i den kommunale idrætspolitik
  Af Bjarne Ibsen, Per Jørgensen, Peter Sandholt, Malene Thøgersen, Niels Martin Vind, Johnny Wøllekær, Peter Jul Jacobsen, Lisbeth Møller, Gitte Petersen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund for Idrættens Analyseinstitut, Februar 2009
  Antologi redigeret af Bjarne Ibsen for Idan. Bogen diskuterer de nye tendenser i kommunal idrætspolitik, der for alvor er slået igennem i forbindelse med kommunalreformen i 2007.
  Mere info PDF
Analyser og rapporter
Vifos analyser og rapporter
 • Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne. Hovedrapport: Evaluering af Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje 2014-2016.
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, December 2017
  Vifo har evalueret to puljer på højskoleområdet, Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje, for FFD. Evalueringen belyser, i hvilken udstrækning og på hvilken måde projekterne har opfyldt de kriterier, der er lagt til grund for bevillingen, samt forsøger at udbrede erfaringer og inspiration til andre institutioner.
  Mere info PDF
 • Borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Juli 2017
  Notatet omfatter en borgerundersøgelse, hvis formål er at give indblik i borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune samt hvilke mønstre og tendenser, der findes i disse på tværs af køn, alder og social baggrund.
  Mere info PDF
 • Folkeoplysningen i kommunerne. En analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Januar 2017
  Folkeoplysningsloven er en rammelov, der giver de enkelte kommuner stor frihed til selv at udforme rammerne på området. Loven administreres derfor på mange forskellige måder rundt omkring i landet. Det overordnede formål med denne rapport er at give et samlet overblik over omfanget af og rammerne for de folkeoplysende aktiviteter – både på voksenundervisningsområdet og på foreningsområdet.
  Mere info PDF
 • Fritid og trivsel i Aalborg Kommune. En analyse af borgernes fritidsvaner
  Af Malene Thøgersen, Niels Næser, Videncenter for Folkeoplysning, August 2016
  Notatet har til formål at give et indblik i borgernes fritidsvaner i Aalborg Kommune, samt hvilke mønstre og tendenser, der findes i disse på tværs af køn, alder og social baggrund. Analysens hovedfokus er på de aktiviteter, borgerne går til/dyrker på fast basis i deres fritid.
  Mere info PDF
 • Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune
  Af Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Juni 2016
  Denne undersøgelse belyser aftenskolernes roller og potentiale i forhold til borgernes mentale sundhed og trivsel i Aalborg Kommune.
  Mere info PDF
 • Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder
  Af Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, November 2015
  Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har udarbejdet denne rapport for at skabe overblik over eksisterende og ny viden om Folkeuniversitets historie, økonomi, aktiviteter og organisering.
  Mere info PDF
 • Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Oktober 2015
  Midtvejsnotatet evaluerer de projekter, der foreløbigt er gennemført, og som har modtaget økonomisk støtte fra én af de to puljer, Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje, som administreres af Folkehøjskolernes Forening.
  Mere info PDF
 • Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, September 2015
  Rapporten formidler resultaterne af projektet 'Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører', der har arbejdet med tværgående samarbejde på tværs af kulturelle og folkeoplysende organisationer og foreninger i lokalområder uden for de store byer. Herunder formidler den eksisterende viden på området og analyserer lokale samarbejdsrelationer.
  Mere info PDF
 • Når foreninger samarbejder...
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, September 2015
  Udgivelsen samler i kort form op på hovedresultaterne af rapporten 'Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører', der har undersøgt forskellige foreningers samarbejdsrelationer.
  Mere info PDF

Anvendelse af cookies

www.vifo.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.