Vifo Artikel 23.05.2016

Årets Vifo-konference skudt i gang

Kulturminister Bertel Haarder bød mandag formiddag deltagerne velkommen til Idan og Vifos idræts- og folkeoplysningskonference i Vejen. 500 deltagere sætter over tre dage den brede folkeoplysning og idrætten til debat.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Vifo

Kulturminister Bertel Haarder åbnede mandag formiddag dobbeltkonferencen ’Idrættens største udfordringer V’ og ’Folkeoplysning i forandring II’ i Vejen Idrætscenter med en opfordring om at styrke de værdier, som foreningslivet og folkeoplysningen bygger på i Danmark.

I sin velkomsttale fremhævede Bertel Haarder foreningslivet og den brede folkeoplysning, som helt afgørende for det danske samfund og den tillidskultur, der står så stærk i Danmark.

I den forbindelse præsenterede han tankerne bag sin bebudede Danmarkskanon. Han understregede, at den ikke er tænkt som en tilbageskuende øvelse eller et spørgsmål om at sætte det folkelige Danmark på museum. Danmarkskanonen skal derimod rejse spørgsmålet om, hvad det er for værdier, bevægelser og traditioner, der er så vigtige for det danske samfund, at de er værd at tage med ind i fremtiden.

”Fælles for de bud, der er givet på, hvad der kunne indgå i sådan en Danmarkskanon, er, at der på den ene side er tale om noget, der er bevæget af værdier, og på den anden side noget, der har bevæget samfundet. Jeg håber, at hele folkeoplysnings- og idræts-Danmark vil spille ind med bidrag til Danmarkskanonen, når vi lancerer projektet,” sagde Bertel Haarder.

Bertel Haarder nævnte samtidig den igangværende politiske diskussion af, hvordan modtagerne af de såkaldte udlodningsmidler, herunder bl.a. DUF og de store idrætsorganisationer, kan sikres en mere sikker og stabil finansiering.

I sin tale understregede kulturministeren, at selvom det er vigtigt med en mere stabil finansiering, må det ikke betyde en forskydning af udlodningsmidlerne mellem det foreningsbårne område som f.eks. idrætten og det øvrige kulturområde.

”En af de ting, jeg vil stå 100 procent fast ved, er, at fordelingen mellem de to ikke skal ændres, fordi så får vi et evigt slagsmål, og hvorfor skulle vi dog det. Men vi skal have et stærkere økonomisk fundament for foreningsdanmark, og jeg vil stå på vagt for, at vi får større økonomisk stabilitet, og for at der både kan være plads til udvikling og nyskabelser. Vi har et stærkt foreningsdanmark, og det skal vi blive ved med at have.”

Konferencen byder på bred vifte af temaer

Bertel Haarders udmeldinger var indledningen på tre dages konference i Vejen Idrætscenter med idræt og den brede folkeoplysende sektor på programmet.

Dobbeltkonferencen ’Idrættens største udfordringer V’ og ’Folkeoplysning i forandring II’ samler fra den 23.-25. maj over 500 deltagere, heraf næsten 130 oplægsholdere. Fokus er her på folkeoplysning mandag-tirsdag og idrætssektorens udfordringer tirsdag-onsdag.

'Folkeoplysning i forandring II' sætter bl.a. aftenskolernes og Folkeuniversitetets situation og relationerne mellem kommunerne og den frivillige folkeoplysende sektor til debat. Som afslutning på mandagens program løfter Vejen Kommunes borgmester, Egon Fræhr, sløret for Vejen Kommunes ambition om at skabe en tilbagevende begivenhed i kommunen med fokus på folkeoplysning og dannelse. Tirsdag og onsdag kommer idrætten i centrum med konferencen 'Idrætssektorens udfordringer V', hvor en meget bred vifte af temaer kommer til diskussion. Det gælder blandt andet de helt nye landsdækkende tal og tendenser for danskernes deltagelse i foreningslivet og den kommercielle fitness-sektor. Men konferencen får også fokus på iværksætteri, idrættens organisering, eliteidræt, events, facilitetsdrift og bagsiden af medaljen i motionsbølgen i form af skader og motionsdoping.

Vejen Kommune er partner

For første gang er Vejen Kommune partner for konferencen.

”Vi er glade for at Idan vælger at lægge deres konference her i Vejen. Det er dejligt for området at få denne begivenhed hertil, og det er positivt at endnu flere oplever Vejen Idrætscenters unikke faciliteter,” siger Vejen Kommunes borgmester, Egon Fræhr.

Det er Vejen Idrætscenter, der for femte gang er vært for konferencen med Vejen Kommune som partner for arrangementet.

”Når vi for femte gang har valgt at lægge vores topmøde for aktørerne i idrætten og den brede folkeoplysende sektor i Vejen, er det, fordi vi gerne vil holde konferencen et sted, hvor miljøet afspejler de potentialer og udviklingstræk, vi typisk drøfter på konferencen. Her må vi bare sige, at Vejen Idrætscenter er et sted, som altid fornyer sig. Det er altid en fornøjelse at være gæst i Vejen Idrætscenter – både for deltagerne i konferencen og for os som arrangør,” siger direktør Henrik H. Brandt fra Idan/Vifo.