Mange med funktionsnedsættelse deltager i organiseret fritidsliv

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

13.08.2014

Af Ditte Toft
Personer med funktionsnedsættelse deltager mere i det formelle fritidsliv i foreninger og organisationer end resten af befolkningen, viser ny undersøgelse.

Personer med funktionsnedsættelse som fysiske handicap eller psykiske lidelser oplever flere barrierer i forhold til at være aktive i fritidslivet sammenlignet med personer uden. Men mange overkommer barriererne, og en stor del af dem, der lever med en funktionsnedsættelse, deltager derfor aktivt i fritidslivet, viser en ny undersøgelse fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet.

Rapporten ’Idræt, fritid og helbred for mennesker med funktionsnedsættelse’ har ved hjælp af et stort datamateriale fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd undersøgt, hvordan både voksne med og uden funktionsnedsættelse oplever adgangen til idræts- og fritidslivet.

Rapporten skelner mellem tre typer af funktionsnedsættelse: 1. Længerevarende fysisk handicap, 2. Længerevarende fysisk helbredsproblem og 3. Psykiske lidelser. Resultaterne viser, at forskellen mellem personer med og uden funktionsnedsættelse i størst grad kommer til udtryk i det såkaldte uformelle fritidsliv, der blandt andet omfatter samvær med venner, bekendte og familie.

Derimod er forskellene mindre i det formelle fritidsliv i foreninger og organisationer, der bl.a. inkluderer kultur,-, hobby- og idrætsaktiviteter. Her er personer med handicap og helbredsproblemer tilmed lidt mere tilbøjelige til at deltage i disse sammenhænge end personer uden funktionsnedsættelse. 

Forskelle påvirker deltagelse
Men de forskellige typer og grader af funktionsnedsættelse har generelt betydning for deltagelsen i fritidslivet.

Således oplever personer med psykiske lidelser større barrierer i deltagelsen i fritidslivet sammenlignet med personer med handicap og helbredsproblemer. Ligeledes gælder det, at selvom de med handicap og helbredsproblemer har et dårligere selvvurderet helbred end personer med psykiske lidelser, er de alligevel tilfredse med deres liv. De største udfordringer blandt de forskellige målgrupper ligger derfor i forhold til personerne med psykiske lidelser. 

Idrætsdeltagelse ligner fritidsdeltagelsen
Tendenserne for idrætsdeltagelsen ligner generelt dem for det øvrige fritidsliv. Også her oplever personer med psykiske lidelser de største udfordringer.

Resultaterne viser også, at tilgængeligheden i de forskellige organiseringsformer har betydning deltagelsen. Forskellene i deltagelse mellem personer med og uden funktionsnedsættelse er mindre i idrætsaktiviteter i motionscentre og aktiviteter organiseret på egen hånd, mens den er større i idrætsforeninger. 

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Vifo forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.