Aftenskoler kan bidrage til mental sundhed

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

07.04.2015

Af Jeppe Kræmmergaard
Aftenskoler kan give mennesker med stress, angst og depression et undervisningstilbud, der bidrager positivt til deres mentale sundhedstilstand. Det indikerer Vifos første delevaluering af projektet Mental Sundhed, der fokuserer på netværksopbygning og livsmestring frem for medicinering.

Traditionelt set har sundhedssystemet været den dominerende aktør i behandlingen af psykisk sårbare. Det aalborgensiske projekt Mental Sundhed er et forsøg på at udvikle alternative tilbud i aftenskolen til mennesker med psykiske problemer, som ikke tager udgangspunkt i en behandlertilgang.

Formålet med projektet er, at aftenskolen som institution skal danne ramme om en række kurser, hvor folk med psykiske problemer undervises i såkaldt psykoedukation og livsmestring. Projektets første fase har omhandlet uddannelse af aftenskolernes egne undervisere, og Vifo har nu færdiggjort den første delevaluering af projektet, som løber frem til slutningen af 2015.

Vifos delevaluering viser blandt andet, at initiativet opleves som relevant i forhold til at udbyde gode tilbud til danskere med nedsat mental sundhed ved at overføre Sind Skolernes erfaring med recoverytanken, arbejdet med netværksopbygning og støtte til egen livsmestring til en bredere målgruppe.

De kommende aftenskolelærere på området vurderede efter gennemførelsen af kurserne, at de endelige aftenskolekurser specielt vil kunne hjælpe mennesker med stress, angst og depression, hvorimod der var større uenighed om kursernes relevans i forhold til afhængighed, spiseforstyrrelser, OCD og ADHD.

Positive perspektiver for projektet
I projektets første fase har aftenskolelærerne blandt andet været på et todages kursus i videreformidlingen af kognitiv terapi og livsmestring, og overordnet set har læreraspiranternes egne oplevelser af projektets første fase været positive.

Projektet formåede at tiltrække kompetente undervisere med fagligt relevante baggrunde og erfaring i arbejdet med målgruppen, og generelt var der stor tilfredshed med uddannelsens form og faglige indhold. Hele 79 pct. af læreraspiranterne tilkendegav ved uddannelsens begyndelse, at de forventede at bruge den erhvervede viden til at udbyde nye kurser i Mental Sundhed, hvilket giver gode løfter for forankringen af projektet.

Efterfølgende erklærede en lidt mindre andel på 64 pct. af læreraspiranterne dog, at de reelt følte sig klar til at gå i gang med at undervise i Mental Sundhed. Et todages kursus skal altså ses som et godt afsæt for arbejdet med målgruppen, men der ligger formentlig et opfølgningsarbejde i forhold til nogle af de undervisere, der endnu ikke føler sig tilstrækkeligt rustet til at varetage undervisning i Mental Sundhed.

Vifo vil i projektets næste fase have fokus på de psykisk sårbare kursister og deres oplevelser og udbytte af at deltage på kurser i Mental Sundhed.

Projektets næste fase
I den næste fase af projektet er det målsætningen, at der skal etableres såkaldte livsmestringskurser for psykisk sårbare på 15-20 af Dansk Oplysnings Forbunds aftenskoler. I denne fase skal Vifo blandt andet undersøge målgruppen af psykisk sårbare, som vælger at deltage i netop denne slags kurser i folkeoplysningsregi. Herunder er det specielt interessant at sætte fokus på deltagernes mentale sundhedsstilstand og deres kursusoplevelser.

I første omgang afvikles der kursusforløb på aftenskoler fra februar til juni 2015 og derefter igen fra august til december. Projektevalueringen løber til slutningen af 2015 med offentliggørelse af resultater i begyndelsen af 2016.

Initiativet er et samarbejde mellem Dansk Oplysnings Forbund, Landsforeningen Sind og Sind Skolerne i Aalborg.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.