Medlemstallet stiger blandt børn og unge i københavnske spejderforeninger

Foto: FDF/Niels Busch

Foto: Niels Busch

18.05.2015

Af Anna Rex Wittig
En ny opgørelse over medlemsudviklingen blandt børn og unge i foreningerne i Københavns Kommune viser, at spejderne har fået flere medlemmer efter skolereformens implementering.

Da folkeskolereformen blev indført i august 2014, lavede Det Danske Spejderkorps (DDS) kort tid efter reformen en landsdækkende undersøgelse blandt 198 spejdergrupper af medlemstallet for børn i skolealderen. Den viste, at flere af de adspurgte foreninger oplevede færre spejdere, og at folkeskolereformens ændrede krav betød, at børnene var mere trætte efter en lang skoledag.

En ny undersøgelse fra Københavns Kommune tegner imidlertid et andet billede. Rapporten ’Medlemsudviklingen siden folkeskolereformens start’ er lavet af kommunens kultur- og fritidsforvaltning og har fokus på perioden august 2014 til januar 2015.

Den viser, at det overordet går godt med antallet af medlemmer blandt børn og unge i de københavnske foreninger, herunder spejdergrupperne.

Blandt spejderne i København er der 43,2 pct. af grupperne, som har fået flere af de yngste medlemmer, mens 8,1 pct. oplever, at tilslutningen er blevet mindre på deres børne- og ungdomshold, siden folkeskolereformen blev implementeret.

DDS-undersøgelsen nåede frem til, at 12,1 pct. af grupperne oplevede, at deres yngste medlemmer gav afkald på deres medlemsskab, mens 8,1 pct. oplevede en stigning i medlemstallet.

En direkte sammenligning af de to opgørelser er dog vanskelig, da DDS-undersøgelsen er landsdækkende og har adspurgt langt flere spejdergrupper, ligesom der i DDS’s opgørelse af medlemstallene desuden er medregnet foreningernes indtryk af medlemsudviklingen som følge af folkeskolereformen.

Generel stigning blandt foreningerne
Udviklingen blandt spejderne flugter den generelle udvikling i Københavns Kommune, hvor 38,3 pct. af foreningerne har fået flere medlemmer, og kun 12,5 pct. af foreningerne har oplevet et fald i antallet af medlemmer siden den nye folkeskolereform trådte i kraft.

For 46,8 pct. af foreningerne er antallet uændret. Opgørelsen er lavet over børn i alderen 5-16 år.

Der er i alt 248 foreninger, som har deltaget i undersøgelsen. Den er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og viser udviklingen blandt folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune, hvoraf spejderforeningerne udgør 14,9 pct. næst efter idrætsforeningerne, der tegner sig for majoriteten.

Rekruttering giver medlemmer
Årsagen til, at flertallet af foreningerne ikke lader sig påvirke af folkeskolereformen, skal ifølge de fleste af foreningerne findes i deres deltagelse i rekrutterende aktiviteter og kan også skyldes samarbejde med skolerne.

68,4 pct. angiver, at de samarbejder med bl.a. ’Kultur- og ForeningsGuider’ samt skoler og fritidshjem og gør brug af kultur- og fritidsforvaltningens egne indsatser, herunder projekter som Feriecamp, Foreningsdage og Kulturhavn.

Knap 50 procent af de foreninger, som samarbejder med skoler, har haft medlemsstigning, og kun 5 procent har haft nedgang. Omvendt mister de foreninger, hvor der ikke sker et samarbejde, i højere grad medlemmer. 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.