Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet sendt i høring

Folkeuniversitetet _Hans Christian Molbech

Folkeuniversitetet skal have ny struktur. Foto: Hans Christian Molbech

10.07.2017

Af Katja Høiriis
Kulturministeriet har offentliggjort rapport om en ny organisering af Folkeuniversitetet og sendt et nyt lovforslag baseret på rapporten i høring.

Kulturminister Mette Bock har nu sendt et nyt lovforslag omkring en ændring af Folkeoplysningsloven i forhold til en ny struktur for Folkeuniversitetet i høring. Lovforslaget er baseret på en række anbefalinger, som en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet har fremlagt i en ny rapport.

Arbejdsgruppen, som bestod af repræsentanter fra de forskellige enheder inden for Folkeuniversitetet, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen, blev nedsat i marts til at se nærmere på Folkeuniversitetets struktur og komme med forslag til en mere decentral organisering.

Gruppen har nu afsluttet sit arbejde og kommer i deres rapport med en lang række anbefalinger, som lægger op til en omfattende strukturændring.

Helt konkret anbefaler gruppen en nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelserne. I stedet skal de fire nuværende afdelinger, Aarhus, Odense, Aalborg og København, samt Komitestyrelsen fortsætte som selvejende institutioner.

Arbejdsgruppen anbefaler samtidig, at der ikke laves regler om et forpligtende samarbejde mellem de fire enheder og Komitestyrelsen, men fremhæver, at et samarbejde på tværs kan være vigtigt, men må vokse op på frivillig basis.

Folkeuniversitetets 84 mindre komiteer kan i dag frit vælge, hvorvidt de vil være tilknyttet en af de fire afdelinger eller Komitestyrelsen, og dette forhold anbefaler gruppen ikke at ændre på. Fremadrettet skal muligheden for at vælge nyt tilhørsforhold dog begrænses til hver tredje år frem for hver andet år som nu.

Enklere fordeling af tilskud
Fordelingen af Folkeuniversitetets statstilskud sker i dag gennem Folkeuniversitetsnævnet, men med nedlæggelsen af nævnet var der i arbejdsgruppen også enighed om en forenkling af en fremtidig fordelingsmodel.

Gruppen anbefaler, at hele tilskuddet fordeles direkte til enhederne én gang årligt efter en fordeling, der giver enhederne et fast beløb pr. komite, de har tilknyttet, for at styrke udviklingsarbejdet for komiteerne og dække de omkostninger, der er ved at have dem tilknyttet. Derefter skal restbeløbet fordeles efter en fordelingsnøgle, som afspejler et gennemsnit af det tilskud, enhederne har modtaget i perioden 2014-2016.

Denne fordeling skal kunne evalueres regelmæssigt i forhold til, om der er sket væsentlige ændringer i aktivitetsniveauet eller antallet af komiteer, der er tilknyttet de forskellige enheder.  

Lovforslag sendt til høring
Samtidig med offentliggørelsen af arbejdsgruppens rapport sendte kulturminister Mette Bock et lovforslag i høring, som følger rapportens anbefalinger.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil en mere decentral struktur gøre Folkeuniversitetets organisering mindre bureaukratisk, mere tidssvarende og bedre afspejle virkeligheden for Folkeuniversitetets virksomhed til gavn for borgerne. Det er intentionen, at den nye struktur skal være implementeret og have virkning fra skoleåret august 2018. 

Der er mulighed for at indgive høringssvar frem til den 4. september 2017. 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.