Ny model for lokaletilskud til aftenskoler: Udvikling eller spareøvelse?

Keramik i aftenskolen. Foto: Colourbox

Aftenskolerne i Aalborg Kommune får fra 2018 får et tilskud, som er bundet op på aktivitetstimer i lokalet trods uenighed om særlige tilskud til faglokaler. Foto: Colourbox

31.08.2017

Af journalist Jonna Toft
Aalborg Kommune gør fremover lokaletilskud til aftenskoler afhængige af, hvor meget aktivitet der foregår i lokalerne. Ifølge kommunen er målet at skabe større gennemsigtighed og at øge aktiviteten i aftenskolerne, men folkeoplysningssamvirkets formand ser ændringen som en spareøvelse.

Mange aftenskoler i Aalborg Kommune er allerede begyndt at indstille sig på en ny model for lokaletilskud, som betyder, at de fra 2018 får et tilskud, som er bundet op på aktivitetstimer i lokalet.

Hidtil har aftenskolerne fået betalt 80 pct. af skolernes konkrete udgifter til lokaler – uanset hvor meget lokalet blev brugt. Men gamle aftaler og knopskydninger udgjorde et indviklet sammensurium, som det blev for tidskrævende for både aftenskoler og kommune at finde rundt i.

Derfor har Fritidsområdet i kommunens sundheds- og kulturforvaltning og Folkeoplysningssamvirket arbejdet med en ny model for lokaletilskud i mere end et år. Begge parter vægter, at det har været en konstruktiv proces, men de ser vidt forskellige perspektiver for den aftale, de er nået frem til.

Fra kommunens side lægger man ifølge afdelingschefen for Sundhed, Fritid og Landdistrikt, Erik Kristensen, vægt på, at den nye model fører til større gennemsigtighed, at alle aftenskoler stilles lige, og at modellen giver skolerne et incitament til at skabe mere aktivitet. Spares der penge, forventes de at blive på området: Aftenskolerne vil kunne søge tilskud til mindre ombygninger og moderniseringer.

Formanden for folkeoplysningssamvirket, forretningsfører Bo Jørgensen fra AOF Nord, er derimod bekymret for, at modellen vil føre til dyrere hold for deltagerne med holdlukninger til følge, og at især de kreative fag vil lide under den nye tilskudsmodel, fordi der ikke gives et særligt tilskud til faglokaler.

”Kreative fag kan blive centraliseret i Aalborg, for hvordan skal en aftenskole kunne tilbyde f.eks. keramik i Gandrup, hvis der kun er deltagere til ét hold om ugen? Faglokaler er dyrere for aftenskolerne end almindelige undervisningslokaler,” siger han.

I Folkeoplysningssamvirket er der ikke enighed om fremtidsperspektiverne ved den nye model, oplyser Bo Jørgensen. Han hører til de skeptiske, mens andre ser nye muligheder.

Modellen vil påvirke de aftenskoler, der selv ejer deres bygninger. Det gør især de store aftenskoler: AOF Nord, Fokus Folkeoplysning og FOF Aalborg. Omkring 70 pct. af aftenskoleaktiviteten i kommunen foregår i skolernes egne lokaler.

Uenighed om særlige tilskud til faglokaler
Kernen i drøftelserne mellem Fritidsafdelingen og Folkeoplysningssamvirket var, om der skulle gives specialtilskud til faglokaler, altså værksteder til syning, keramik, glasarbejde, vævning mv. Lokalerne er ikke så fleksible som andre rum, for som Bo Jørgensen siger: Man kan jo ikke lige køre 16 drejeskiver ud til siden og bruge rummet til engelskundervisning i timen efter.

Fra kommunens side har man holdt fast i én takst til alle lokaler for enkelhedens og gennemsigtighedens skyld. Men der bliver lavet overgangsordninger for enkelte aftenskoler for at sikre, at ingen skoler lukker på grund af omlægningerne, fortæller afdelingschef Erik Kristensen. Enkelte skoler har dog planer om at sælge deres bygninger som konsekvens af omlægningen.

Bo Jørgensen frygter, at aftenskolerne må hæve deltagerprisen på de kreative fag, så fagene med tiden må lukke. Fremtidsperspektivet er, at de kreative fag centraliseres der, hvor der er mange brugere til aftenskolerne, altså i Aalborg.

Er det ikke rimeligt nok, at kommunen ønsker, at der er aktivitet i de lokaler, de giver tilskud til?

”Jo. Men i mine øjne er det her en spareøvelse. Det er ærgerligt, hvis aftenskoleundervisning vil blive dyrere, for det bliver til et tilbud til middelklassen. Vi vil også gerne lave aftenskole for kontanthjælpsmodtagere og pensionister, for de nyder godt af den netværksdannelse, der foregår på holdene,” siger han.

”Jeg håber da, at kommunen får ret: At modellen vil føre til udvikling og mere aktivitet. Men jeg tror ikke, det vil ske,” tilføjer han.

I Fritidsafdelingen forventer Erik Kristensen et mindre provenu på den nye tilskudsmodel. Provenuet skal gå til overgangsordninger for aftenskolerne i 2018, og fremover forventes et eventuelt provenu at gå til et idékatalog, hvor aftenskolerne kan søge penge til mindre forbedringer på deres lokaler.

De penge, der eventuelt spares på lokaletilskud, forventes fortsat at blive brugt på aftenskoleområdet og skal resultere i mere moderne lokaler hos aftenskolerne.

Læs mere

 
 
Læs en detaljeret beskrivelse af Aalborg Kommunes nye model for lokaletilskud til aftenskoler i referatet fra Folkeoplysningsudvalgets møde 28. juni 2017
Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Vifo forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.