Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne

Ny Vifo-undersøgelse af 28 aftenskolekataloger peger på stor stigning i antallet af rundvisninger. Foto: Colourbox

31.01.2020

Af Katja Høiriis
Selvom de almindelige kurser fylder mest i aftenskolernes kataloger, sker der også meget uden for klasselokalerne. Over de seneste ti år er der sket en stigning i antallet af udbudte foredrag og rundvisninger hos aftenskolerne, viser Vifos nye undersøgelse af 28 aftenskolers fagudbud.

Selvom aftenskolernes almindelige kursusaktivitet stadig er helt central for deres tilbud til borgerne, gemmer aftenskolekatalogerne på et væld af nicheaktiviteter. Det viser Videncenter for Folkeoplysnings (Vifo) nye undersøgelse ’Udviklingsspor i aftenskolernes fagudbud’.

Undersøgelsen har set nærmere på udbuddet af fag i 28 aftenskolers kataloger i perioden fra 2007-2017, og her optræder en lang række andre aktiviteter som foredrag, rundvisninger, sociale aktiviteter, udflugter og rejser, hvor antallet af foredrag og rundvisninger er steget.

Foredrag er mest for de store
Denlandsdækkende undersøgelse ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’ fra 2018 viste, at en tredjedel af landets aftenskoler havde foredrag på programmet i 2016, og at det hovedsageligt er de store flerfaglige aftenskoler, der benytter sig af denne aktivitet.

Undersøgelsen af de 28 aftenskolers fagkataloger viser dog, at både små og store aftenskoler arrangerer foredrag. Det er kun tre af de undersøgte aftenskoler, som slet ikke har haft foredrag på programmet i løbet af de ti sæsoner, der er undersøgt.  Det er dog stadig tydeligt, at det er de største aftenskoler, som står for langt de fleste foredrag.

Foredrag åbner op for andre fagtyper
Mens fag som yoga, styrketræning, maling og spanskundervisning er blandt de kurser, der bliver udbudt flest af, er det nogle helt andre emner, aftenskolerne sætter fokus på, når det kommer til deres foredrag.

Undersøgelsen viser, at hele 43 pct. af de udbudte foredrag lå inden for kategorien ’kultur- og samfundsfag’ efterfulgt af ’biografier’ (24 pct.) og ’personlighedsudviklende fag’ (11 pct.). Fag, som kun sjældent er at finde på aftenskolernes almindelige kursusprogram.

Dette billede gælder dog hovedsageligt for de store skoler. Anderledes ser det ud, hvis man kigger specifikt på de mindre, et-faglige aftenskoler i undersøgelsen, hvor der i højere grad er en tendens til, at foredragsaktiviteterne er med til at understrege deres faglige profil.

Kommunerne giver tilskud på en anden måde til foredrag end til almindelige kurser. Ved foredrag får aftenskolerne ofte et tilskud, der svarer til tilskuddet til seks almindelige undervisningstimer foruden den deltagerbetaling, som aftenskolen selv fastsætter. Foredrag giver derfor aftenskolerne mulighed for at tiltrække andre typer af oplægsholdere end til den sædvanlige kursusaktivitet.

Rundvisninger med uudnyttet potentiale
Ud over det klassiske kursusprogram og foredrag, har undersøgelsen set nærmere på de 28 aftenskolers udbud af ’øvrige aktiviteter’. Og mens der ikke har været det store udsving i antallet af sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter og rejser i perioden fra 2007 til 2017, er udviklingen inden for rundvisninger anderledes interessant.

Hvor aftenskolekatalogerne fra 2007/08 blot bød på 35 rundvisninger, var det antal steget til 153 i 2016/17. Den store stigning i antallet af rundvisninger skyldes særligt to aftenskoler, som i løbet af perioden har arbejdet intensivt på at udvikle konceptet, mens langt de fleste af de andre aftenskoler i undersøgelsen slet ikke eller blot sporadisk har benyttet sig af rundvisninger.  

”De to aftenskolers succes med rundvisninger peger på, at kombinationen af lokal indsigt og foredrag eller oplæg kan være interessant for mange deltagere, og at der kan være et stort udviklingspotentiale for aftenskoler, der ikke arbejder med denne form for fagudbud.” siger centerleder ved Vifo, Henriette Bjerrum, som står bag undersøgelsen.

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Vifo forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.