Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold

Fremover kan folkehøjskoler sørge for, at der er en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder rundt om middagsbordet. Foto: Maskot/GettyImages. 

Fra efteråret 2021 har danske folkehøjskoler fået mulighed for at sikre en bedre balance mellem mænd og kvinder på deres elevhold. Den mulighed har Folkehøjskolernes Forening ønsket sig længe, og de vil gerne sikre endnu større diversitet.

Der er et overtal af kvindelige sangstemmer, når de danske folkehøjskolers elever synger fra Højskolesangbogen. Den kvindelige klang stammer fra de to tredjedele af højskolernes kursister, som er kvinder ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Figur 1: Kønsfordelingen blandt højskolernes kursister 2016-2019 (pct.)

Figur 1 - Højskoler

Kilde: Danmarks Statistik

Indtil nu har folkehøjskolerne været ude af stand til at ændre på den ulige fordeling, da reglerne for åbne kurser på folkehøjskoler siger, at de hurtigste til at tilmelde sig får pladserne.

Først-til-mølle-princippet og de skæve kønsfordelinger på skolerne vil Kulturministeriet ændre på fra efteråret 2021. Til den tid kan folkehøjskolerne gøre brug af en længe ventet mulighed for at sikre en lige fordeling af køn blandt deres elever:

”Vi er rigtig glade for, at Kulturministeren har valgt at imødekomme vores ønske om at få et friere mandat i forhold til kønssammensætning på specielt vores lange kurser på højskolerne,” fortæller Lisbeth Trinskjær, der er formand hos Folkehøjskolernes Forening.

Mandatet betyder, at den enkelte højskole selv fastsætter fordelingen af køn, så længe skolen tydeligt viser en begrundelse for beslutningen.

Redskabet til at skabe en bedre oplevelse for eleverne
På Idrætshøjskolen Aarhus vækker den nye mulighed glæde, da kun tilfældigheder er skyld i skolens jævne fordeling af køn de seneste år. Kulturministeriets udmelding kom på et heldigt tidspunkt, da tendensen med et overtal af kvinder var ved at blive en realitet på både de korte og de lange ophold.

”Til efteråret var vi ved at få en skæv fordeling, men det kan vi nå at rette op på nu,” forklarer Henrik Løvschall, der er forstander på Idrætshøjskolen Aarhus.

I sin daglige gang på folkehøjskolen ser den aarhusianske forstander den store betydning, som netop kønsdiversiteten på højskolen har for eleverne. Det gælder både kæresterier, fester og den generelle stemning på skolen.

”En god diversitet blandt kønnene vil til enhver tid være godt for en højskole,” tilføjer Henrik Løvschall.

Et skridt mod større diversitet på danske folkehøjskoler
Muligheden for kønskvoter er første skridt i en plan, som Folkehøjskolernes Forening har for fremtiden. De håber, at højskolerne vil lykkes med at styrke antallet af kursister med forskellige baggrunde, etniciteter og uddannelser.

”Vi skal gøre os umage med at ryste posen mere. Derfor kæmper vi for, at det bliver en skole for alle mulige slags mennesker,” fortæller Lisbeth Trinskjær.

Tidligere har folkehøjskolerne kigget på med krydsede fingre, når kønsfordelingen svingede blandt tilmeldingerne. Dette er dog fortid med den nye mulighed. Derved kan Folkehøjskolernes Forening fokusere på at sætte andre initiativer i gang, så de kvindelige sangstemmer snart får selskab af stemmer fra en mangfoldig elevflok.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.