Yoga i hovedstadsområdet - udøvere, undervisere og uddannelser

Foto: Dave Whelan/Flickr

Foto: Dave Whelan/Flickr

Med økonomisk støtte fra Københavns Kommune og i samarbejde med FOF/HOF Lyngby/København undersøger Videncenter for Folkeoplysning/Idrættens Analyseinstitut yogamarkedet i København.

Yoga er en aktivitetsform i markant udvikling i Danmark, men endnu er viden om yogaens udbredelse, udøvelsesformer, deltagerprofiler, undervisere og uddannelser begrænset.

Med afsæt i tre delanalyser skal Videncenter for Folkeoplysning/Idrættens Analyseinstitut sætte yoga i København under lup. Formålet er at skabe forudsætninger for at udvikle den folkeoplysende yogapraksis, så der også fremover vil kunne tilbydes yoga af høj kvalitet inden for folkeoplysningens rammer.

Undersøgelsen inddrager både kvantitative og kvalitative undersøgelser til at belyse motiver, behov og ønsker hos en bred gruppe af yogaudøvere hos både folkeoplysende og private aktører. Også yogaundervisernes faglige niveau samt udbuddet og kvaliteten af uddannelserne kommer i fokus med henblik på at styrke samarbejde og vidensdeling aftenskolerne imellem samt mellem folkeoplysningsforeningerne og de private aktører på yogaområdet til gavn for begge parter. 

Projektet forventes afsluttet ultimo 2014 og bliver afrapporteret i rapporten 'Yoga i Hovedstadsområdet – udøvere, undervisere og uddannelser'. Resultaterne præsenteres desuden i forbindelse med et seminar for alle interesserede parter inden for den københavnske yogaverden.

Yderligere oplysninger:

 
 
Projektleder, Maja Pilgaard
Direktør i Idrættens Analyseinstitut, Henrik H. Brandt

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.