Religiøse ungdomsorganisationer

Piger i FDF. Foto: FDF/Niels Busch

Foto: FDF/Niels Busch

De religiøse ungdomsorganisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har hovedsageligt udgangspunkt i kristendommen og dens forskellige trosretninger.

De religiøse ungdomsorganisationer under DUF har tilsammen omkring 36.000 medlemmer under 30 år, hvoraf flertallet hører under FDF og KFUM/KFUK.

En del af organisationerne henvender sig til unge inden for en bestemt kristen trosretning og tilbyder dem et fællesskab med andre unge, som har samme tro, mens andre laver aktiviteter med udgangspunkt i et overordnet kristent grundlag eller har tværkirkelige eller tværreligiøse aktiviteter, som går på tværs af de forskellige trosretninger.

I forhold til at modtage støtte til deres aktiviteter kan de religiøse ungdomsorganisationer have særlige udfordringer, da kommunerne generelt ikke støtter religiøse aktiviteter. I folkeoplysningslovens paragraf 33, stk 3 står der dog at ”aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge”. I kommentaren hertil står der, at disse aktiviteter derfor ikke kan undtages fra kommunens generelle tilskudsordninger, men at der kan ”fastlægges forskellige satser for denne støtte alt efter aktivitetens indhold og funktion".

De religiøse ungdomsorganisationer under DUF havde flg. antal medlemmer under 30 år i 2016 (i parantes):

 • Afrika InTouch (1.527)
 • Apostolsk Kirkes Børn og Unge (853)
 • Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (626)
 • Børne- og UngdomsOase (1.711)
 • Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (2.536)
 • Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (414)
 • Danmarks Unge Katolikker (1.717)
 • Foreningen for Unge Nydanskere 
 • Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde (739)
 • Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (12.850)
 • Israelsmissionens Unge (560)
 • KFUM og KFUK i Danmark (5.059)
 • Kristeligt Forbund for Studerende (717)
 • Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger (1.364)
 • Luthersk Missions Børn og Unge (872)
 • Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund i Danmark (357)
 • Missionsforbundets Børn og Unge (626)
 • Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening (2.448)
 • Semerkand Ungdom (314)
 • Youth for Christ – Danmark (1.041)

Landsforeningerne modtager støtte til deres aktiviteter gennem DUF baseret på antallet af medlemmer under 30 år. 

Anvendelse af cookies

www.vifo.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.