Vifo inviterede til temadag om brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet

Videncenter for Folkeoplysning inviterede til en temadag torsdag 24. november for alle med interesse i, hvordan man bedst organiserer samarbejdet mellem kommuner og borgere på folkeoplysningsområdet. Temadagen var arrangeret i samarbejde med KL og foregik i Aarhus.

Inden for folkeoplysning er der en stærk tradition for at inddrage borgere og organisationer i de beslutninger, som kommunerne skal træffe på området. Det sker blandt andet gennem lokale samråd som idrætssamvirker, aftenskolesamråd, spejdersamråd og kulturelle samråd og gennem kommunernes § 35 stk. 2-udvalg.

Derfor indbød Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) i samarbejde med KL til en temadag, som havde fokus på, hvordan man bedst organiserer samarbejdet mellem kommuner, samråd og § 35 stk. 2-udvalgene.

Se programmet for dagen

Se billeder fra dagen 

Konference taler

Vifos direktør, Troels Rasmussen, bød deltagerne velkommen. Foto: Vifo

Formålet med temadagen var at give deltagerne inspiration til, hvordan de kunne arbejde med at videreudvikle det gode samspil lokalt:

”Inddragelse kan være en løftestang for lokale initiativer, og vi kan se i vores undersøgelser, at der findes mange forskellige måder at organisere inddragelsen på. Men vi kan også se, at det gode samarbejde ikke kommer af sig selv.  Det kan skyldes forskellige måder at organisere arbejdet på og forskellige forventninger til, hvad inddragelse faktisk er. Det kræver en aktiv indsats at få etableret en struktur og kultur, som fremmer det lokale engagement,” sagde Malene Thøgersen, senioranalytiker i Vifo.

Publikum

Der var knap 75 deltagere på Vifos temadag 24. november. Foto: Vifo

Formiddagen fokuserede på samråd

Temadagen bød på både undersøgelsesresultater og erfaringer fra praksis i en række kommuner og samråd med fokus på samarbejdet mellem kommuner, samråd og § 35 stk. 2-udvalg.

Efter et oplæg fra lektor ved SDU, Annette Aagaard Thuesen, om de aktuelle tendenser inden for borgerinddragelse og demokratisk dialog, blev der sat fokus på samråd.

Taler på konference

Annette Aagaard Thuesen fra Syddansk Universitet fortalte om aktuelle tendenser inden for borgerinddragelse og demokratisk dialog. Foto: Vifo

Først fremlagde Malene Thøgersen resultater fra Vifos undersøgelser af lokale samråd med fokus på, hvad vi kan lære af undersøgelsen, når det gælder den videre udvikling af samrådenes rolle og den rolle, de spiller i det lokale demokrati.

Konfernce taler

Malene Thøgersen fremlagde resultaterne fra Vifos undersøgelser af lokale samråd. Foto: Vifo

Denne præsentation blev fulgt op af en runde med interviews med repræsentanter fra samråd inden for idræt, kultur, aftenskoler og spejdere. Formålet var at præsentere samrådenes erfaringer med eksempler på situationer, hvor de har spillet en vigtig rolle, og hvad de mener er afgørende for et godt samspil mellem kommuner og samråd.

Panel til konference

Fire samråd gav deres perspektiver på det gode samspil. Henriette Bjerrum fra Vifo stillede spørgsmål til (fra venstre) Anna Marie Olesen fra Folkeoplysningssamvirket i Aalborg, Jørn C. Nielsen fra Slagelse Idræts Råd, Ejner Bank Andreasen fra BUS Viborg og Lasse Højgaard fra Kulturelt Samråd Skive.

Formiddagens program blev rundet af med et oplæg fra Anders Christian Larsen, sektionsleder for Folkeoplysning og Fællesskaber i Aarhus Kommune, som talte om, hvad kommunerne oplever som det vigtigste i samarbejdet med samrådene.

Taler

Anders Christian Larsen, sektionsleder ved Folkeoplysning og Fællesskaber, Aarhus Kommune, gav et kommunalt perspektiv på samrådenes roller. Foto: Vifo

Eftermiddagen fokuserede på § 35 stk. 2-udvalg

Temaet for eftermiddagen var kommunernes § 35 stk. 2- udvalg. Det er lovpligtigt at have disse udvalg, men folkeoplysningsloven giver vide rammer for, hvordan arbejdet i udvalget kan organiseres, og hvad udvalgene har indflydelse på.

Panel

Jakob Ludvigsen fra KL styrede samtalen med Ole Munch, tidligere formand i Fritidssamrådet, og Søren Gøtzsche, konsulent i Furesø Kommune, som gav et historisk perspektiv på § 35 str. 2-udvalgenes rolle. Foto: Vifo

Efter et historisk blik på udviklingen i udvalgets rolle gav tre kommuner indblik i deres erfaringer med forskellige måder at organisere udvalgsarbejdet på. Det drejede sig om Aarhus Kommune, som har et klassisk folkeoplysningsudvalg, Viborg Kommune, som arbejder med et udviklende fritidsråd, og Varde Kommune, der arbejder med en helt ny struktur for brugerinddragelse.

Panel

Om eftermiddagen fik deltagerne tre eksempler på forskellige måder at organisere § 35 stk. 2-udvalget på. Talerne var Torben Dreier, medlem af Folkeoplysningsudvalget i Aarhus Kommune, Karsten Rimmer Larsen, Kultur- og fritidschef i Varde Kommune, og Anders Kristensen, teamleder for Idræt og Folkeoplysning i Viborg Kommune. Foto: Vifo 

Publikum

Se flere arrangementer fra Vifo

Vifokonferencen 2021
Folkeoplysning i fællesskab
Konferencelokale
Folkeoplysning i forandring III
Konference
Folkeoplysning i forandring II
Folkeoplysning i forandring