Brug Vifo

Videncenter for Folkeoplysning tilbyder blandt andet undersøgelser, oplæg og sparring om det brede folkeoplysende område.

En af vores centrale opgaver er at stille viden til rådighed for omverdenen og knytte kontakter til andre aktører inden for folkeoplysningen. Derfor engagerer vi os hvert år i en lang række aktiviteter såsom oplæg, konferencer og netværk samt foretager en række undersøgelser på området.

Nedenfor kan du læse nærmere om de forskellige aktiviteter og udgivelser fra Videncenter for Folkeoplysning, og hvordan du eller din organisation kan gøre brug af vores kompetencer.

Ønsker du at høre mere om vores forskellige tilbud eller få en uforpligtende snak om muligheder for at gøre brug af eller samarbejde med os, kontakt direktør Troels Rasmussen på mail eller telefon +45 5183 6864.

Det samlede institut rummer Idrættens Analyseinstitut (Idan), Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) og Play the Game. Instituttet holder hvert år en lang række oplæg inden for vores fag- og vidensområder.

Oplæggene tager afsæt i instituttets viden, undersøgelser og analyser, men tilpasses hver gang til de modtagere, oplægget skal holdes for. Ligeledes deltager medarbejdere indimellem som paneldeltagere i relevante sammenhænge.

Se listen over oplæg fra Idan, Vifo og Play the Game

Omdrejningspunktet for en stor del af instituttets aktiviteter er at udarbejde undersøgelser og analyser. Nogle undersøgelser og analyser gennemføres på eget initiativ, men en lang række af de seneste års analyser er gennemført i samarbejde med forskellige aktører.

Instituttet råder over faglig ekspertise, erfaring og software til at gennemføre blandt andet målrettede spørgeskemaundersøgelser, som vi tilbyder klubber, forbund og organisationer at gennemføre enten som selvstændige analyser eller som led i større projekter.