Vifo

Fakta om de religiøse ungdomsorganisationer

De religiøse ungdomsorganisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har hovedsageligt udgangspunkt i kristendommen og dens forskellige trosretninger.

De religiøse ungdomsorganisationer under DUF havde i 2022 tilsammen omkring 37.000 medlemmer under 30 år.

En del af organisationerne henvender sig til unge inden for en bestemt kristen trosretning og tilbyder dem et fællesskab med andre unge, som har samme tro, mens andre laver aktiviteter med udgangspunkt i et overordnet kristent grundlag eller har tværkirkelige eller tværreligiøse aktiviteter, som går på tværs af de forskellige trosretninger.

I forhold til at modtage støtte til deres aktiviteter kan de religiøse ungdomsorganisationer have særlige udfordringer, da kommunerne generelt ikke støtter religiøse aktiviteter. I folkeoplysningslovens paragraf 33, stk 3 står der dog at ”aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge”. I kommentaren hertil står der, at disse aktiviteter derfor ikke kan undtages fra kommunens generelle tilskudsordninger, men at der kan "fastlægges forskellige satser for denne støtte alt efter aktivitetens indhold og funktion".

De religiøse ungdomsorganisationer under DUF havde flg. antal medlemmer under 30 år i 2023 (i parentes):

 • Apostolsk Kirkes Børn og Unge (1.063)
 • Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (1.080)
 • Børne- og UngdomsOase (1.816)
 • Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (1.784)
 • Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (341*)
 • Danmarks Unge Katolikker (1.508)
 • Evangelisk Frikirkes Børn og Unge (539)
 • Foreningen for Unge Nydanskere (455*)
 • Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde (553)
 • Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF (15.054)
 • Israelsmissionens Unge (930)
 • KFUM og KFUK i Danmark (5.060)
 • Kristeligt Forbund for Studerende (1.313)
 • Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger (1.612)
 • Luthersk Missions Børn og Unge (1.013)
 • Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund i Danmark (301*)
 • Semerkand Ungdom (519)
 • Ung Mosaik (1.975)
 • Youth for Christ – Danmark (2.307)

* Ikke opdateret

Landsforeningerne modtager støtte til deres aktiviteter gennem DUF baseret på antallet af medlemmer under 30 år.

Læs artikler om de religiøse ungdomsorganisationer

Frivillig leder hos KFUM-Spejderne/FDF
Vifo Artikel 07.02.2022
Nyt projekt skal udvikle lederuddannelserne i FDF og KFUM-Spejderne
Piger til fodbold
Idan Vifo Artikel 07.02.2020
Idan undersøger foreningslivet i Aarhus Kommune
Vifo Artikel 21.03.2018
Den første børnehøjskole vil introducere børn til fællesskab og dannelse
Vifo Artikel 06.07.2017
Ny profil skal modernisere FDF udadtil
Vifo Artikel 08.11.2016
KFUM og KFUK fjerner ordet forkyndelse i ny formålsparagraf
Vifo Artikel 10.03.2016
DUF vedtager omdiskuteret ny fordeling af tipsmidler
Vifo Artikel 03.02.2016
33 høringssvar om nye tipsregler i DUF
Vifo Artikel 03.02.2016
Tilskudsreform deler DUF i synet på demokratisering og samfundsværdi
Vifo Artikel 21.12.2015
Unge skal inddrages mere i den politiske offentlighed
Vifo Artikel 04.09.2014
Kommuner må ikke diskriminere religiøse foreninger
Vifo Kommentar 29.08.2014
Gi’ os mere forskellighed!
Vifo Artikel 10.03.2014
Folkeoplysning – kun for dem, der har overskud?