Udgivelser

Find rapporter, notater og analyser inden for det brede folkeoplysningsområde

Valgte udgivelser

Seneste udgivelser

Vifo Udgivelse april 2024
People’s Future Lab – Et lokalt, aktivistisk udviklingsprojekt med globalt sigte
Vifo Udgivelse februar 2024
Hjem fra efterskole - hvad så? Foreningstilknytning, frivillighed og idrætsdeltagelse blandt unge, der kommer hjem fra efterskole
Andre Udgivelse december 2023
Spil med! Inspiration til at styrke amatørkulturforeninger og skabe mere plads til ensomme unge
Vifo Udgivelse december 2023
Aftenskolerne i Rødovre – hvordan har de det? Aftenskolens rolle og vilkår i Rødovre Kommune
Andre Udgivelse december 2023
Deltagelse i frivilligt arbejde for mennesker med handicap
Andre Udgivelse november 2023
Flere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet
Vifo Udgivelse september 2023
Lokaler til aftenskoleundervisning
Vifo Udgivelse september 2023
Frirummet – formater med samtalen i centrum. En evaluering af Frirummets aftryk og betydning
Andre Udgivelse august 2023
Ungeanalyse 2023
Andre Udgivelse maj 2023
Kulturpolitisk redegørelse
Andre Udgivelse maj 2023
Borgeres holdning og bidrag til lokal udvikling i landdistrikter
Vifo Udgivelse april 2023
Lederuddannelse i frivillige foreninger
Vifo Udgivelse marts 2023
Folkeuniversitetets lokalkomitéer
Idan Andre Udgivelse februar 2023
Danskernes digitale idrætsforening
Vifo Udgivelse januar 2023
Folkeoplysning i nye formidlingsformater. Erfaringer fra Grundtvigsk Forums eksperimenter med engagerende folkeoplysning
Vifo Udgivelse december 2022
Efterskoleholdet 2022
Vifo Udgivelse november 2022
Danskernes fritidsvaner 2020
Andre Udgivelse juli 2022
Daghøjskolen fra dystopi til utopi? Fortællinger om en rhizomatisk skoleform
Idan Udgivelse juni 2022
Idræt for mennesker med funktionsnedsættelser i Danmark
Andre Udgivelse juni 2022
Højskolernes omdømme
Andre Udgivelse maj 2022
Foreningslivets engagement i lokal udvikling i landdistrikter
Idan Vifo Udgivelse februar 2022
Fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne. Deltagelse, foreningsliv og fysiske rammer
Idan Vifo Udgivelse januar 2022
Lokale samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner
Vifo Idan Udgivelse januar 2022
Foreninger mellem aktiviteter, samråd og kommuner: Foreningers positionering og samfundsmæssige engagement i fire casekommuner