Vifo

Ny database giver indsigt i kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

En ny database giver overblik over kommunernes tilskud, procedurer og omfanget af aktiviteter på folkeoplysningsområdet, så kommuner og andre interesserede selv kan dykke ned i tallene. Databasen er baseret på tal fra Vifos seneste undersøgelse af folkeoplysningen i kommunerne.

Gå til databasen


I 2019 udsendte Videncenter for Folkeoplysning for anden gang et omfattende spørgeskema til alle landets kommuner for at indsamle nøgletal på folkeoplysningsområdet og kortlægge forskelle og ligheder på tværs af kommunerne. 

De fleste af landets kommuner deltog i undersøgelsen og indberettede tal om omfanget og karakteren af de folkeoplysende aktiviteter, fordelingen af den økonomiske støtte samt de øvrige kommunale rammer og procedurer. 

Disse nøgletal er nu blevet samlet i en database, der giver kommuner og andre interesserede mulighed for selv at dykke ned i dem. 

Databasen er baseret på kommunernes 2018-tal, men bliver opdateret med nye tal, når Videncenter for Folkeoplysning gentager undersøgelsen i 2024. 

Målet med databasen er at give indsigt i de mange forskellige måder, kommunerne forvalter folkeoplysningsområdet på. Håbet er derfor også, at kommunerne kan finde inspiration i databasen, fordi den gør det synligt, hvordan området ser ud i andre kommuner.

Benyt databasen

I databasen kan du få indblik i datagrundlaget fra de enkelte kommuner og mulighed for at sammenligne på tværs af kommuner og kommunetyper. 

Under fanen ’Data’ kan du vælge, hvilke informationer du ønsker at få præsenteret inden for folkeoplysning på henholdsvis foreningsområdet og området for voksenundervisning. Du kan også vælge, hvilke kommuner du ønsker at sammenligne. 

Du kan læse mere om definitionen af de forskellige nøgletal under fanen ’Information’.

Gå til databasen

Læs mere om undersøgelsen 'Folkeoplysningen i kommunerne'

Folk på gågaden
Vifo
Folkeoplysningen i kommunerne

Læs flere nyheder om folkeoplysningen i kommunerne

Gruppe holder i hånd
Vifo Artikel 22.03.2021
Ny rapport giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen
Børn spiller fodbold
Vifo Artikel 22.03.2021
Stadig forskel på foreningers aktiviteter og rammer i land- og bykommuner
Vifo Artikel 22.03.2021
Krav om politikker, brugerinddragelse og udviklingspuljer: Sådan går det
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Vifo Artikel 29.05.2019
Vifo gentager undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’
Vifo Artikel 07.11.2016
Udbredt brug af 25-års-reglen i kommunerne
Vifo Artikel 02.01.2017
Kommunerne forvalter foreningstilskud meget forskelligt
Foto: Colourbox
Vifo Artikel 23.01.2017
Store kommunale forskelle i udbredelsen af folkeoplysende foreninger
Gågade med mennesker
Vifo Artikel 23.01.2017
Nye tal viser et stort fald i antallet af aftenskoler
Vifo Artikel 13.10.2016
Stor variation i de kommunale rammer for handicapundervisning
Vifo Artikel 20.03.2017
Få aftenskoler benytter lovens nyere muligheder
Vifo Artikel 13.02.2017
Er aftenskolerne ved at blive et byfænomen?

Download rapporterne

 Folk holder i hånd. Foto: franckreporter
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 1: Hovedresultater og datagrundlag
Ældre laver kunst. Foto: GettyImages/vgajic
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning
Små børn spiller fodbold. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 3: Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Kvinder laver vandgymnastik. Foto: GettyImages/FatCamera
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 4: Tværgående temaer på folkeoplysningsområdet
Folk går på en gågade. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse januar 2017
Folkeoplysningen i kommunerne. En analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Læs mere om temaet

Mennesker holder i hånden
Vifo Idan Tema

Folkeoplysningen i kommunerne