Vifo

Fakta om de politiske ungdomsorganisationer

Alle politiske partier i Folketinget har i dag selvstændige ungdomsorganisationer med undtagelse af Enhedslisten, som samarbejder med Socialistisk Ungdomsfront (SUF).

Ifølge en opgørelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) var der i 2023 samlet set lidt over 10.500 medlemmer under 30 år i partiernes ungdomsorganisationer.

De politiske ungdomsorganisationer under DUF havde flg. antal medlemmer under 30 år i 2023 (i parentes):

 • Liberal Alliances Ungdom (2.019)
 • Venstres Ungdom (2.005)
 • Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (1.861)
 • Konservativ Ungdom (1.846*)
 • Socialistisk Folkepartis Ungdom (1.252*)
 • Radikal Ungdom (891)
 • Unge Moderater (599)
 • Socialistisk UngdomsFront (Enhedslisten) (565)
 • Dansk Folkepartis Ungdom (503)
 • Alternativets Unge (166*)

* Ikke opdateret

Derudover findes der under Dansk Ungdoms Fællesråds paraply to politiske ungdomsorganisationer, som ikke knytter sig til noget bestemt parti. Det drejer sig om:

 • Europæisk Ungdom (632)
 • Rød-Grøn Ungdom (807)

Uden for DUF findes desuden:

 • Kristendemokratisk Ungdom

Ungdomsorganisationerne har historisk set ofte udfordret moderpartiets politik, men samtidig fungeret som rekrutteringsbase for kommende politikere. Ungdomspartiernes landsforeninger modtager støtte til deres aktiviteter gennem Dansk Ungdoms Fællesråd baseret på antallet af medlemmer under 30 år. De lokale ungdomsorganisationer modtager støtte fra kommunerne gennem folkeoplysningsloven.

I figur 1 ses udviklingen i de fleste af ungdomspartiernes medlemstal fra 1994-2022. Som det ses, er antallet af medlemmer i de enkelte organisationer meget svingende. De seneste år har Venstres Ungdom været den største politiske ungdomsorganisation med lidt over 2.000 medlemmer i 2022, men blev overhalet af Liberal Alliances Ungdom i 2023.

Figur 1: De politiske ungdomsorganisationers medlemstal 1994-2023

Figuren viser udviklingen i de fleste af de politiske ungdomsorganisationers medlemstal siden 1994. DSU = Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, KU = Konservativ Ungdom, VU = Venstres Ungdom, SFU = Socialistisk Folkepartis Ungdom, RU = Radikal Ungdom, SUF = Socialistisk Ungdoms Front, DFU = Dansk Folkepartis Ungdom, LAU = Liberal Alliances Ungdom, ÅU = Alternativets Unge, NBU = Nye Borgerliges Ungdom og UM = Unge Moderater. I enkelte tilfælde er der ikke data for en given organisation i et givent år, og her antages det, at medlemstallet var det samme som det forudgående år. Samtidig er nogle organisationer på en toårig bevilling og skal derfor ikke indberette medlemstal det efterfølgende år. Kilde: Dansk Ungdoms Fællesråd

Læs artikler om de politiske ungdomsorganisationer

Unge mennesker til fest
Vifo Artikel 22.06.2021
Rapport om seksuelle krænkelser i ungdomspolitik får DUF til at handle
Afstemning i DUF
Vifo Artikel 10.12.2020
Dansk Ungdoms Fællesråd optager tre nye medlemmer
Mand deltager i onlinemøde. Foto: Getty Images/Jasmin Merdan
Vifo Artikel 23.10.2020
DUF: Onlinemøder er næste skridt i kampen mod sexisme
Piger til fodbold
Idan Vifo Artikel 07.02.2020
Idan undersøger foreningslivet i Aarhus Kommune
Vifo Artikel 03.02.2017
Skolevalg skal motivere unge til at deltage i demokratiet
Vifo Artikel 05.04.2016
Vækst hos politiske ungdomsorganisationer
Vifo Artikel 10.03.2016
DUF vedtager omdiskuteret ny fordeling af tipsmidler
Vifo Artikel 03.02.2016
33 høringssvar om nye tipsregler i DUF
Vifo Artikel 03.02.2016
Tilskudsreform deler DUF i synet på demokratisering og samfundsværdi
Vifo Artikel 21.12.2015
Unge skal inddrages mere i den politiske offentlighed
Vifo Artikel 02.03.2015
Skolevalg giver gejst i ungdomspartierne
Vifo Kommentar 02.03.2015
Skolevalg understøtter det levende demokrati
Vifo Kommentar 06.08.2014
Holdningsforskrækkelse hæmmer demokratiet
Vifo Artikel 08.05.2014
Politik skal gøres meget mere relevant for unge
Vifo Artikel 22.04.2014
Unges politiske deltagelse ’skal give mening’
Vifo Artikel 10.03.2014
Folkeoplysning – kun for dem, der har overskud?