Politiske ungdomsorganisationer

Foreningsaktive unge. Foto: DUF/Asger Toft Johannsen

Foto: DUF/Asger Toft Johansen

Alle politiske partier i Folketinget har i dag selvstændige ungdomsorganisationer med undtagelse af Enhedslisten, som samarbejder med Socialistisk Ungdomsfront (SUF).

Ifølge en opgørelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) var der i 2019 samlet set lidt over 10.000 medlemmer under 30 år i partiernes ungdomsorganisationer.

De politiske ungdomsorganisationer under DUF havde flg. antal medlemmer under 30 år i 2021 (i parentes)

 • Venstres Ungdom (2.503)

 • Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (2.004)

 • Konservativ Ungdom (1.846)

 • Socialistisk Folkepartis Ungdom (1.272)

 • Radikal Ungdom (1.007)

 • Liberal Alliances Ungdom (711)

 • Socialistisk UngdomsFront (Enhedslisten) (526) 

 • Dansk Folkepartis Ungdom (514)

 • Alternativets Unge (166)

 • Nye Borgerliges Ungdom (590)

* Ikke opdateret

Derudover findes der under Dansk Ungdoms Fællesråds paraply to politiske ungdomsorganisationer, som ikke knytter sig til noget bestemt parti. Det drejer sig om:

 • Europæisk Ungdom (527)

 • Rød-Grøn Ungdom (458)

Uden for DUF findes desuden:

 • Kristendemokratisk Ungdom

Ungdomsorganisationerne har historisk set ofte udfordret moderpartiets politik, men samtidig fungeret som rekrutteringsbase for kommende politikere. Ungdomspartiernes landsforeninger modtager støtte til deres aktiviteter gennem Dansk Ungdoms Fællesråd baseret på antallet af medlemmer under 30 år. De lokale ungdomsorganisationer modtager støtte fra kommunerne gennem folkeoplysningsloven.

I figur 1 ses udviklingen i de fleste af ungdomspartiernes medlemstal fra 1994-2021. Som det ses, er antallet af medlemmer i de enkelte organisationer meget svingende. De seneste år har Venstres Ungdom været den største politiske ungdomsorganisation med lidt over 2.500 medlemmer i 2021.

Figur 1: De politiske ungdomsorganisationers medlemstal 1994-2021

Politiske Ungdomsorganisationer _medlemmer 1994-2021

Figuren viser udviklingen i de fleste af de politiske ungdomsorganisationers medlemstal siden 1994. DSU = Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, KU = Konservativ Ungdom, VU = Venstres Ungdom, SFU = Socialistisk Folkepartis Ungdom, RU = Radikal Ungdom, SUF = Socialistisk Ungdoms Front, DFU = Dansk Folkepartis Ungdom, LAU = Liberal Alliances Ungdom og ÅU = Alternativets Ungdom. I enkelte tilfælde er der ikke data for en given organisation i et givent år, og her antages det, at medlemstallet var det samme som det forudgående år. Nye Borgerliges Ungdom modtog i 2021 et indslusningstilskud. Da medlems- og lokalforeningstallene i denne forbindelse ikke bliver revideret på linje med de øvrige organisationer, er de ikke opgivet i denne oversigt. Kilde: Dansk Ungdoms Fællesråd

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.