Om folkeoplysning

Folkeoplysning har som begreb lange historiske rødder og bruges om mange forskellige aktiviteter, som har det til fælles, at de sigter mod at engagere og dermed ’oplyse’ den brede befolkning – ofte i en frivillig kontekst.

I daglig tale kan ’folkeoplysning’ dække over alt fra oplysningskampagner, voksenundervisning, højskolebevægelsen, foreningsliv, idræt og demokratidannelse.

I mere snæver juridisk forstand er de folkeoplysende foreninger den gruppe af foreninger, der modtager støtte gennem folkeoplysningsloven. Dvs. voksenundervisning i regi af bl.a. aftenskoler samt frivilligt børne- og ungdomsarbejde i såvel idebestemte børne- og ungdomsforeninger som idrætsforeninger.

Folkeoplysning i Vifo-regi
Videncenter for Folkeoplysning har til opgave at skabe overblik over og indsigt i folkeoplysningsområdet gennem analyser og offentlig debat med særligt fokus på de foreninger og organisationer, der får tilskud under folkeoplysningsloven uden for den organiserede idræt. Vifo arbejder derfor med begge lovens hovedområder: Voksenundervisning og det frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Voksenundervisning
Den frivillige folkeoplysende voksenundervisning har en lang tradition i Danmark, hvor voksne, bl.a. under aftenskolerne, har dygtiggjort sig i deres fritid. Tre centrale aktører på området er:

  • Aftenskolerne
  • Folkeuniversitetet
  • Daghøjskolerne

Foreningsarbejde
Under folkeoplysningslovens andet hovedområde hører (ved siden af idrætten) det, der kaldes det ’Idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde’. De større aktører er:

  • Spejdere
  • Politiske ungdomsorganisationer
  • Religiøse ungdomsorganisationer

Derudover har Vifo også fokus på højskoleområdet og det bredere folkeoplysende område.

Rammerne for Vifos arbejde er nærmere defineret i videncentrets grundlag samt i det såkaldte Forståelsespapir om integration af Videncenter for Folkeoplysning i Idan.
 
På siderne herunder kan du læse nærmere om de forskellige hovedområder, folkeoplysningsbegrebets historiske rødder og udvikling samt lovgivningen på området.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.