Ledige stillinger

Uopfordrede ansøgninger om ledige stillinger, praktikophold etc. hos Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning eller Play the Game stiles til direktør Troels Rasmussen på job@idan.dk eller +45 5183 6864.

Formelle stillingsopslag vil blive annonceret herunder.