Vifo Artikel 06.03.2019

50 mio. kr. til bedre mødesteder i landsbyklynger

Landsbyklynger har ofte brug for bedre og mere tidssvarende mødesteder. Derfor har Lokale og Anlægsfonden og Realdania nu afsat 50 mio. kr. til at støtte bedre rammer for fritidsliv og fællesskab.

Skrevet af: Jonna Toft

Landsbyklynger spirer frem over hele landet, men mange steder mangler de tidssvarende samlingssteder. Nu støtter Lokale og Anlægsfonden og Realdania 20 anlægsprojekter i landsbyklynger, og der er afsat 50 mio. kr. til formålet.

En landsbyklynge er et antal landsbyer, der ligger nær hinanden, og som har et formaliseret samarbejde om nogle fælles strategiske mål. Ved at samle kræfterne og lave fælles prioriteringer kan et område løftes og en negativ udvikling vendes. Det kan f.eks. give mening at samle gymnasterne i én hal, i stedet for at køre med meget små hold i to haller.

Men en landsbyklynge er baseret på relationer og samarbejde, og det kræver, at man har gode rammer for at dyrke fællesskabet og fritidslivet.

Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden, siger i en pressemeddelelse:

”Brugsen, hallen og forsamlingshuset er i dag typiske og vigtige mødesteder i lokalsamfundet. Men kan vi forstærke rammerne om fællesskabet og fritidslivet ved at samle flere funktioner, vende vrangen ud på et forladt hus eller bygge noget nyt op om en stærk lokal kultur? Vi håber, at de nye mødesteder kan inspirere andre lokalsamfund til at samle kræfterne.”

Satsningen er en naturlig forlængelse af et samarbejde mellem Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden, der fra 2016-2018 støttede og udviklede 29 landsbyklynger i en landsdækkende kampagne.

De anlægsprojekter, som kan søge støtte, skal:

  • Fremme nye fællesskaber og fritidsliv, styrke lokalt samarbejde og skabe synergi mellem klyngernes landsbyer – gerne med afsæt i det stedbundne potentiale.
  • Sikre mødesteder med en høj arkitektonisk kvalitet eller bygningskulturel værdi.
  • Sikre mødesteder, der er socialt inkluderende og mangfoldige.
  • Bidrage til en bæredygtig drift i klynge og kommune, f.eks. ved at erstatte eller optimere eksisterende faciliteter.
  • Være innovative og have høj eksempelværdi for andre landsbyklynger.

Landsbyklynger med gode idéer til mødesteder kan søge om midler til formålet – i første omgang er det muligt at søge om støtte til at få udviklet idéen til et egentligt projekt. Fristen for ansøgning er 1. september 2019. Læs mere hos Realdania: Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger

Der bliver desuden holdt en konference for repræsentanter fra kommunerne om landsbyernes fremtid. Det sker 25. april i Fængslet i Horsens. Realdania, DGI, Lokale og Anlægsfonden og Dansk Byplanlab står bag. Læs mere hos Dansk Byplanlab: Konference: Landsbyernes fremtid

Læs mere