Nyheder relateret til

Økonomi

Se alle nyheder

Udvalgte nyheder

Seneste nyheder

Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Vifo Artikel 02.07.2021
Tre konkrete forslag til at lette byrderne for foreninger med en bankkonto
Vifo Artikel 01.07.2021
Partier bag udlodningsloven udsætter evaluering af fordelingsmodel
Vifo Artikel 06.05.2021
Uniformerede korps har vidt forskellige rammer i fem store danske kommuner
Vifo Idan Artikel 24.02.2021
Politikere vil fritage små foreninger for regler om hvidvask
Vifo Idan Artikel 17.02.2021
Folketinget giver 2,9 mio. kr. til coronasikker version af Folkemødet 2021
Vifo Artikel 21.12.2020
Coronakrisen presser yogalærerne, som nu vil kortlægge branchen
Vifo Artikel 05.11.2018
Fokus på good governance skal styrke tilliden til civilsamfundet
Vifo Artikel 03.07.2018
Debatinitiativ støttes med 6,6 mio. kr.
Vifo Artikel 15.05.2018
Ny arbejdsgruppe skal forbedre støttesystemet til frivillige foreninger
Vifo Artikel 20.04.2017
Friluftsrådet sætter tilskud til friluftsliv på hold
Vifo Artikel 27.01.2017
Budgetsikkerhed til etablerede formål
Vifo Artikel 02.01.2017
Kommunerne forvalter foreningstilskud meget forskelligt
Vifo Artikel 07.11.2016
Udbredt brug af 25-års-reglen i kommunerne
Vifo Artikel 12.04.2016
Statens Kunstfond vil støtte amatørmusik fra én fælles pulje
Vifo Artikel 10.03.2016
DUF vedtager omdiskuteret ny fordeling af tipsmidler
Vifo Artikel 03.02.2016
33 høringssvar om nye tipsregler i DUF
Vifo Artikel 03.02.2016
Tilskudsreform deler DUF i synet på demokratisering og samfundsværdi
Vifo Artikel 12.01.2016
Stor millionstøtte til projekter for unge
Vifo Artikel 12.01.2016
Kritik af DUF-forslag til nye tilskudsregler
Vifo Artikel 07.01.2016
Haarder vil ikke blande sig i ny vejledning
Vifo Artikel 06.01.2016
Vision for folkeoplysning giver samarbejde, men bør følges op
Vifo Artikel 20.11.2015
Ny vejledning om folkeoplysningsstøtte deler vandene