Vifo Artikel 13.08.2014

Aftenskolepriser skal sætte skub i nytænkningen

27 aftenskoler og projekter er med i opløbet, når ni aftenskolepriser bliver uddelt for første gang den 15. august. Ifølge initiativtagerne skal Aftenskolernes Pris skabe større anerkendelse, erfaringsudvekling og nytænkning på området.

Skrevet af: Søren Bang

Aftenskolerne er en næsten 100 år gammel institution i dansk folkeoplysning, men trods den brede vifte af aftenskoletilbud over hele landet kniber det både med udviklingen på tværs af sektoren og anerkendelse af de gode ting, der også foregår.

Det mener initiativtagerne til den nye Aftenskolernes Pris, FO-Aarhus og Landsforeningen Fritid & Samfund, der sammen med fem landsdækkende oplysningsforbund og Aarhus Kommune er vært for den første prisuddeling for hele aftenskolesektoren fredag den 15. august.

Her vil 27 nominerede aftenskoler, ildsjæle og projekter være med i opløbet om i alt ni priser i overværelse af over 250 inviterede gæster inklusive kulturminister Marianne Jelved.

I en fælles præsentation af de nye priser peger lederen af FO-Aarhus, Torben Dreier, og sekretariatschef Steffen Hartje fra Fritid & Samfund på, at de skal fremhæve nogle af de mange lærere, ledere og bestyrelsesmedlemmer, som formår at tilpasse sig nye undervisningsbehov og giver aftenskoledeltagerne mulighed for at indgå i folkelige fællesskaber og skabe netværk.

Men ifølge Steffen Hartje handler det også om at komme et skridt videre end om blot at prise folkeoplysningen i brede generelle vendinger.

”Det, som jeg synes har manglet på aftenskoleområdet, er, at der bliver sat fokus på de konkrete aktiviteter, projekter, undervisningsformer og tiltag, der bliver lavet i mange aftenskoler rundt om i landet,” siger Steffen Hartje til vifo.dk.

Han peger desuden på, at aftenskoleområdet mange steder er omgærdet af mindre prestige end f.eks. idrætten på fritidsområdet. Men frem for alt er det ifølge Steffen Hartje vigtigt at skabe mere udvikling på tværs af hele aftenskoleområdet.

”Man har brug for at lære af hinanden på tværs af oplysningsforbundene og på tværs af landet. Fra nogle, som har prøvet nye former for partnerskaber, nye samarbejdsformer, nye former for handicapundervisning osv. Det kan en sådan pris være med til at sætte en ramme om. Den kan udadtil signalere, hvad der konkret foregår på aftenskoleområdet, men også indadtil på tværs af forbundene skabe erfaringsudveksling i forhold til alt det, der peger fremad.”

88 indstillinger bag nomineringerne

Bag udvælgelsen af de ni prisvindere står en uafhængig ekspertjury på tre personer efter en proces, hvor alle i princippet har kunnet indstille til de enkelte priser (se boksen forneden) med undtagelse af kommuneprisen, hvis indstillinger Fritid & Samfund har stået for.

Ifølge Steffen Hartje har det her været et kriterium, at kommunerne enten har skabt gode rammer for de daglige aftenskoleaktiviteter – også i bogstavelig forstand i form af gode fysiske undervisningsrammer – eller har haft blik for at inddrage aftenskoleområdet i løsningen af kommunale projekter og derfor har haft en udviklingsorienteret folkeoplysningspolitik.

I alt er 88 projekter, aftenskoler og enkeltpersoner i år blevet indstillet til de ni priser med ’Aftenskolens ildsjæl’ som den mest populære kategori med i alt 23 indstillinger. Aftenskolernes Pris vil blive internt evalueret efter dette års prisudvikling, hvorefter et eventuelt permanent set-up vil blive besluttet.

Aftenskolernes Pris

Aftenskolernes Pris har til formål at styrke udviklingen af den folkeoplysende voksenundervisning. Prisen er udviklet som et samarbejde mellem:

  • FO-Aarhus
  • Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF)
  • Dansk Oplysnings Forbund (DOF)
  • Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF)
  • Liberalt Oplysnings Forbund (LOF)
  • NETOP – Netværk for Oplysning
  • Landsforeningen Fritid & Samfund 
  • Aarhus Kommune

Formålet med prisen er at anerkende de kommuner og aftenskoler, der gennem konkrete aktiviteter er med til at forbedre og forny de folkeoplysende tilbud på lokalt plan.

Samtidig skal Aftenskolernes Pris være med til at øge fokus på og udbrede kendskabet til, at aftenskolerne er nyskabende, aktuelle, engagerede og aktive i samfundslivet og samfundsdebatten.

Ekspertjuryen, der har bedømt prisindstillingerne, bestod af: Hans Stavnsager, konsulent Center for frivilligt Socialt Arbejde. Ole Larsen, journalist - tidligere formand for folkeoplysningsudvalget i Ringe. Agnethe Nordentoft, konsulent i DFS.