Vifo Artikel 14.11.2014

Aftenskoler skal finde balance mellem rekruttering og fastholdelse

Aftenskolerne bør bl.a. diskutere, hvordan man øger fokus på rekruttering af yngre målgrupper, der efterspørger fleksibilitet, lyder anbefalingen i ny Vifo-rapport. Aftenskolerne står svagt blandt de yngre kvinder, men er gode til fastholdelse af de ældre udøvere.

Skrevet af: Maja Pilgaard

Større fleksibilitet og nye tilbud til unge, gravide, mænd og måske også børn. Det er blot nogle af de veje, som aftenskolerne bør diskutere, hvis man vil cementere sin position som en af de store yogaudbydere i Danmark.

Sådan lyder nogle af anbefalingerne i rapporten ’Yoga i København – udøvere, undervisere og uddannelser’, der ud over at analysere yogasektoren også opstiller en række forslag til, hvordan yogaudbydere kan optimere mulighederne for at rekruttere og fastholde flere yogaudøvere i fremtiden.

Da rapporten er bestilt af FOF/HOF København, er fokus særligt på aftenskolerne, men anbefalingerne kan være til inspiration for alle yogaudbydere.

På aftenskoleområdet rammer anbefalingerne ned i den essentielle udfordring, som mange af skolerne står med i disse år. Udøverkredsen bliver ældre, og tilslutningen til aftenskolerne er potentielt i fare, hvis ikke de formår at blive en attraktiv aktivitetsudbyder for yngre generationer i de kommende år – alternativt formår at sikre fortsat tilgang blandt kernegruppen af seniorer i alderen 60 år+.

Aftenskolerne står samtidig over for nogle vigtige strategiske overvejelser, hvis skolerne ønsker at ændre fokus fra fastholdelse til rekruttering i fremtiden. Den meget stabile tilslutning fra størstedelen af deres deltagere betyder, at de har nogle gode traditioner, som de eksisterende brugere værdsætter.

Men et øget rekrutteringsfokus kræver, at aftenskolerne også tager afsæt i ønsker og behov blandt yngre målgrupper, som i udgangspunktet er væsentligt forskellige fra de eksisterende brugeres forestillinger om gode yogaforhold.

Fleksibilitet til debat

Manglende fleksibilitet er et område, som aftenskolerne er udfordret på, da undervisning på faste hold i stor udstrækning er fastlagt af folkeoplysningsloven og aftenskoletraditionen.

Analyserne viser dog, at aftenskolerne mister de yngre medlemmer, som har behov for større fleksibilitet. Dette er relevant dels i forhold til de tidspunkter, hvor holdene afvikles, dels i forhold til indhold/typer af hold. Men måske er det samtidig de faste strukturer, som rekrutterer og fastholder lige netop det segment (ældre kvinder), som udgør kernen af nuværende deltagere.

Hvordan kan man udnytte det rutineprægede som en styrke? Hvordan kan man kombinere fleksibilitet og rutine? Disse spørgsmål bør aftenskolerne arbejde med i forhold til udvikling af fremtidige yogaudbud, lyder anbefalingen i rapporten.

Nye målgrupper – nye ønsker og behov

Rapporten peger samtidig på fem målgrupper med forskellige behov, som aftenskolerne kan overveje at arbejde mere målrettet med.

  • Den eksisterende primære målgruppe (ældre kvinder) ønsker stabilitet og fællesskab. Aftenskolerne har et stort potentiale i forhold til generelt at øge idrætsdeltagelsen blandt målgruppen ved at appellere mere proaktivt til flere yogakursister. Det vil gøre aftenskolerne til en aktiv spiller i forhold til kommunernes fokus på borgernes sundhed og samtidig skærpe deres profil som en populær aktivitetsudbyder blandt målgrupper, som måske har vanskeligere ved at finde sig til rette i andre idrætsmæssige sammenhænge.
  • Især unge piger ligger lavt i forhold til generel idrætsdeltagelse, og her kunne øget yogadeltagelse gøre en forskel. De unge kræver mere fleksibilitet og ønsker ofte at kombinere deres køb af yogaydelser med andre aktiviteter. De kræver bedre muligheder for en mere løs tilknytning og mulighed for at veksle mellem forskellige typer af tilbud. I aftenskoleregi kunne et forbedret tag i den unge målgruppe måske også styrke målgruppens kendskab til aftenskolerne og dermed deltagelse i helt andre typer af kurser.
  • Mange kvinder deltager i aftenskoleyoga i forbindelse med en graviditet. Denne gruppe er samtidig mest tilbøjelig til at stoppe igen efter et afgrænset forløb med gravidyoga. Rapporten anbefaler at udvide tilbud til gravide, som går på tværs af graviditet/barsel og evt. senere mor/far/barn hold, som giver en naturlig overgang og er med til at øge mulighederne for vedvarende deltagelse.
  • Der kan være fordele ved at satse på at gøre yoga en attraktiv aktivitet for mænd. Her er tale om et segment, som kun i beskedent omfang har taget aktiviteten til sig. De aktive mænd er interesseret i det fysiske aspekt af yoga, mange bruger yoga som supplement til andre idrætter, de værdsætter i højere grad end kvinderne at gå på hold med nogen, de kender, og nogle ønsker også en mandlig yogalærer. Måske kan egentlige mandehold derfor være et tilbud, som vil nå nye målgrupper.
  • Endelig kan der være et potentiale i at rette blikket mod yoga for børn. Eksempelvis som familiehold. Nogle aftenskoler udbyder det allerede, men børneyoga er endnu et analytisk set ubeskrevet blad, men noget tyder på, at fokus på børneyoga samt meditation og vejrtrækningsøvelser for børn er i vækst.

Mere profilering af yogalæreren og bredere rekruttering

På lærersiden kan en tydeligere profilering af yogalærernes baggrund og ’yogafilosofi’ være med til at tiltrække nye målgrupper af deltagere.

Rapporten peger på, at dette kunne gøres via en grundig introduktion af yogalærerne, deres yogatyper, passion og erfaring kombineret med fine billeder. En hjemmeside med disse elementer kunne være et fint supplement til kataloget.

Rapporten viser også, at gruppen af aftenskoleyogalærere har en ensartet profil. For at tiltrække nye målgrupper, kan aftenskolerne overveje en større bredde af undervisere i yogalærerstaben.

Rapporten viser i øvrigt, at aftenskolerne på mange måder er en attraktiv arbejdsplads for yogalærere. Der er mulighed for at have mange hold, der er et åbent og rummeligt miljø, plads til mange yogaformer, ligesom aftenskolerne tilbyder velordnede og gennemskuelige økonomiske og arbejdsmæssige forhold.

Men som det fremgår af rapporten, er det imidlertid ikke aftenskolerne, som mange nyuddannede yogalærere får ansættelse ved. Meget tyder på, at det primært skyldes manglende kendskab til/fordomme over for de forhold, der kan tilbydes i aftenskolerne. En informationsopgave, som kun aftenskolerne selv kan løfte.

Læs samtlige anbefalinger og de udførlige analyser, som ligger til grund for udarbejdelse af anbefalingerne i rapporten ’Yoga i København – udøvere, undervisere og uddannelser’.

Læs mere om undersøgelsen

Vifo Artikel 14.11.2014
Ny rapport kortlægger et yogamarked i kraftig vækst

Download rapporten

Kvinder laver yoga. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse november 2014

Yoga i København - udøvere, undervisere og uddannelser