Vifo Artikel 19.08.2014

Aftenskolerne skal bryde egne grænser

Uddelingen af Aftenskolernes Pris viste, at aftenskolerne rummer masser af nytænkning, men også står foran udfordringer. Der er brug for at skabe et større kendskab til, hvad aftenskolerne står for, lød budskabet.

Skrevet af: Ditte Toft

Premieren på uddelingen af Aftenskolernes Pris, fredag den 15. august i Aarhus, gav synlighed til aftenskoleområdet, der trods sit lidt støvede omdømme vrimler med nytænkende initiativer, men hvor synligheden og den gensidige udveksling af ideer og erfaringer mellem aktørerne lader meget tilbage at ønske.

Mere end 250 repræsentanter for det danske aftenskolemiljø var for første gang samlet for at hylde de bedste og mest nytænkende eksempler på, hvordan aftenskolerne kan bidrage til samfundsudviklingen og den brede folkeoplysning med en blanding af traditionelle og nytænkende aftenskoletilbud.

Men sammen med lovprisningen af folkeoplysningens betydning for demokratiet fulgte løftede pegefingre fra egne rækker og fra inviterede oplægsholdere om de udfordringer, landets aftenskoler står over for.

”Det er centralt, at folkeoplysningen fortsat skal bidrage til udvikling af selvstændige og myndige borgere med evne og vilje til at gøre en forskel. Den aktive borger skal øge sit vidensgrundlag, og folkeoplysningens raison d'être er det oplyste folk. Det er det stadigvæk. Det bliver aldrig for gammeldags at have et oplyst folk,” sagde kulturminister Marianne Jelved og fulgte op med spørgsmålet om, hvordan aftenskolerne og folkeoplysning når bredere ud i befolkningen i dagens Danmark end de traditionelle kernebrugere, som især er midaldrende og ældre kvinder.

Selvom uddelingen af de i alt ni aftenskolepriser i forskellige kategorier sig selv var en god anledning til at skabe fokus på aftenskolernes gode initiativer og tilbud, ligger der ifølge kulturministeren et stort arbejde i fortsat at synliggøre aftenskolernes værdi i samfundet.

Aftenskoleudvikling i takt med samfundsudvikling

Direktør i Videncenter for Folkeoplysning og Idrættens Analyseinstitut, Henrik H. Brandt, tog tråden op forsøgte i sin tale, der skulle perspektivere prisuddelingerne, at sætte fingeren på et af de ømme punkter for aftenskolerne:

”Når man nu har som kerneværdi at bidrage til dannelse og demokratisk læring og aktivt medborgerskab og alt det der, må man være opmærksom på, hvordan aftenskolerne som institutioner selv kan holde fast i rødder og identitet og samtidig udvikle sig i samspil med de samfundsmæssige forandringer. De store landsdækkende oplysningsforbund har over ti år tabt næsten en fjerdedel af de undervisningstimer, som er støtteberettigede under folkeoplysningsloven, men der er jo alligevel stadig mange aftenskoler, der har fremgang og sprudler af energi og gode ideer... Som vi ser her,” sagde Henrik H. Brandt og påpegede et fællestræk ved de succesfulde kandidater ved prisoverrækkelsen: Man må gerne prøve grænser af.

Herunder grænser i forhold til målgrupper, planlægning og organisering af aktiviteter med hensyntagen til f.eks. livfaser blandt deltagere og ikke mindst i partnerskaber med andre.

Det at bringe ny viden og inspiration ind i aftenskolerne blev netop fremhævet ved uddelingen af partnerskabsprisen. Prisen gik til FO Aarhus, som har formået at lukke organisationen op for en lang række partnere og set mulighederne i at samarbejde med andre for at føre nye tiltag ud i praksis. Det gælder bl.a. samarbejde om debat- og fagindhold i forbindelse med bl.a. Aarhus Festuge og initiativet ’Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet’, der arbejder på tværs af kommunen og frivillige organisationer.

Dialog og debat skaber demokratisk samfund

Ikke mindst vigtigheden af dialog og debat mellem mennesker blev fremhævet flere gange undervejs i prisuddelingen.

”Hvis du skal turde være med i en debat, skal du sætte dig selv i spil. Du skal sætte dine ideer i spil. Du skal også være klar til at lytte til andres meninger. Det betyder også, at man risikerer at få et mere nuanceret syn på samfundet og på de mennesker, der er omkring os. Du risikerer at blive et mere rummeligt menneske. Og vi risikerer at blive et mere rummeligt samfund,” sagde landsformand i Dansk Oplysnings Forbund (DOF), Ingolf Christensen, ved uddelingen af den debatskabende pris til AOF Greve.

AOF Greve var indstillet til prisen for sit arbejde med Rejsescenen, som ved hjælp af musik og professionelle skuespillere opfører små teaterstykker, der har afsæt i væsentlige samfundsemner, og som efterfølgende tages op til debat med tilskuerne. Eksempler på emner, som Rejsescenen har debatteret, er læse- og staveproblemer på arbejdspladsen, voldsramte kvinder og social dumping.

Bag stykkerne ligger et stort arbejde med at inkludere et sikkert vidensgrundlag for debat, hvorfor samarbejde med relevante forskere indgår som en del af arbejdet med at udvikle stykker til rejsescenen.

I takketalen begrundede Kirsten Juul Andersen fra rejsescenen, hvorfor teateret er en god ramme for debat.

”Kunsten kan noget særligt. Det, vi har gjort i Rejsescenen, er at lave et samarbejde mellem kunsten og forskningen og den rationelle tænkning. Vi har altid, når vi producerer teater, forskere med til at sikre, at de ting, der bliver taget op, også er funderet i en ordentlig viden, så vi ikke går ud og tager debat på et løst grundlag,” sagde Kirsten Juul Andersen.

De øvrige priser til aftenskoler (se også boksen) blev bl.a. givet som anerkendelse til Studieskolen for at udvikle værktøj til at dokumentere sproglige kompetencer, til AOF Nord for i samarbejde med boligorganisationer at uddanne minoritetskvinder til at være ’brobyggere’ til lokalområdets øvrige minoritetskvinder, og til Odense Aftenskole for bl.a. at arbejde med demokratilæring gennem oprettelse af håndværksgrupper i Uganda.

Desuden blev Rut Jørgensen personligt hædret som årets ildsjæl for sin indsats som skoleleder i Visborg Husflidsforening, hvor hun bl.a. har arbejdet med at omdanne den lokale nedlagte skole til et kulturelt samlingspunkt.

Gode rammer for aftenskolerne

Prisuddelingen bød ikke kun på priser til de aftenskoleinitiativer, der i særlig grad har været med til at udvikle aftenskoleområdet. En enkelt af de ni priser var dedikeret til kommunerne, som skaber rammerne for aftenskolernes virke.

Aalborg Kommune vandt prisen for sit engagement i kommunens fritidspolitik, der sigter bredt på at sikre gode rammer for fritidslivet og aftenskolerne. Ikke kun i form af tilskud, men også i den politiske prioritering af folkeoplysende aktiviteter og det samarbejde, der er med foreningslivet fra kommunens side.

De to initiativtagere til Aftenskolernes Pris, Torben Dreier fra FO Aarhus og Steffen Hartje fra Fritid & Samfund, sluttede dagen af med en opfordring til de store landsdækkende oplysningsforbund, AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP, om at tage stafetten op og gentage prisuddelingen næste år.

”Jeg tror meget på, at den måde, man kan vise, hvad aftenskolen er, det er ikke ved at blive ved med at fortælle noget om Grundtvig – ikke at det ikke er godt. Men der skal eksempler på. Vi skal vise konkret, hvad vi gør rundt omkring. Og vi skal inspirere hinanden på tværs,” sagde Steffen Hartje.