Vifo Artikel 18.08.2015

Aftenskolerne skal inddrage flere borgere

Nytænkning og udvikling i aftenskolerne blev hædret ved Aftenskolernes Pris. Men aftenskolerne bør arbejde hårdere på at engagere endnu flere i en tid, hvor mange vil fællesskabet, lød opfordringen.

Skrevet af: Ditte Toft

250 personer fra aftenskoleverdenen var den 14. august samlet i Aarhus, da Aftenskolernes Pris blev afholdt for andet år i træk. I alt ni priser blev uddelt inden for en række kategorier, der alle har til formål at anerkende og stimulere nytænkningen i landets aftenskoler.

Prisuddelingen viste, at der er vilje til at igangsætte nye aktiviteter blandt nogle aftenskoler. Flere forstår også at favne nye deltagere og målgrupper. Og netop evnen til at nå bredt ud med folkeoplysningen blev fremhævet af flere talere ved prisuddelingen, som en af de centrale udfordringer.

Med henvisning til bl.a. kritikken af skolereformen, opfordrede tidligere kulturminister Marianne Jelved folkeoplysningens aktører til at gribe muligheden for at spille en større samfundsrolle:

”Man vil ikke uden videre acceptere en skolereform, som den ser ud, og som den er vedtaget top-down. Men det er ikke, fordi folk vil være alene og individuelle. De vil også skabe noget fælles med andre. Det er det, folkeoplysningen står for, og derfor har folkeoplysningen en fantastisk mulighed for at gribe i det paradigmeskifte, der er, og bidrage til, at vi får nye måder at inddrage hinanden og at være i dialog på. Det er de to vigtigste nøglebegreber for den kommende fremtid,” sagde Marianne Jelved i sin tale.

Hun refererede til, at det danske samfund bygger på en historisk tradition for at bruge civilsamfundet, som selv de unge agerer i forhold til:

”I virkeligheden er det, der sker, et udtryk for, at de unge faktisk ubevidst – for jeg tror ikke, at de har læst om andelsbevægelsen, højskolens historie eller Grundtvig – har en fornemmelse af, at de står på en historie, der hedder et stærkt civilsamfund, hvor de selv kan. Og det bygger de videre på, uden egentlig at være bevidst omkring det,” sagde Marianne Jelved.

Et konkret eksempel på et helt nyudviklet initiativ på aftenskoleområdet var modtageren af den innovative pris, Aftenskolen Salto i Hillerød. Manglende relevante tilbud til forældre med børn fik Ditte Aagaard til at starte en helt ny aftenskole, der udbyder både traditionelle aftenskoleaktiviteter og nye former for aktiviteter, hvor f.eks. forældre og småbørn kan være aktive med barnevognen i byen.

Åbenhed for samarbejde

Mens Marianne Jelved fokuserede på et generelt paradigmeskifte i retning af stærkere fællesskaber, betonede tidligere handels- og udviklingsminister Mogens Jensen aftenskolerens evne til at søge samarbejde og partnerskab med andre uden for aftenskolemiljøet.

”Det kan selvfølgelig tage tid og kræfter og ressourcer at få opbygget nogle fælles relationer og at skabe nogle fælles mål og strategier. Og vi har også alle set, hvordan sådan nogle processer kan dø ud eller visne hen, men det er min opfattelse og erfaring, at når der er gensidig tillid, og når der er et fælles billede af, hvor man skal hen, så er der også rigtig meget at hente ved at lave stærke partnerskaber på tværs af organisationer og med mange forskellige aktører.” sagde Mogens Jensen i sin tale ved uddelingen af den særlige partnerskabspris.

Årets vinder af prisen har da også vist, hvordan en aftenskole har formået netop gennem samarbejde med en række forskellige aktører at formidle viden på nye måder og derved række ud til nye målgrupper. DOF Helsingør vandt den således for i samarbejde med bl.a. byens folkeuniversitet, forskellige kirker, bibliotek og kommunen at lave minifestivaler om emner så forskellige som russisk kultur og Danmark og Norge i 1814, der har engageret og formidlet ny viden til borgerne i Helsingør.

Nye mål for aftenskolen

Prisuddelingens fokus på nytænkning og anerkendelse af udvikling på aftenskoleområdet blev understreget af den nytiltrådte kulturminister Bertel Haarder, som i en videohilsen til prisuddelingen lagde vægt på, at Danmark er og også fortsat skal være førende internationalt, når det kommer til voksenundervisning, og vedblive at være ”verdens mest oplyste folk”. Her har aftenskolen været nødt til at ændre sit fokus:

”I dag er det i mindre grad noget med at lappe på manglende skolekundskaber. Men at bygge ovenpå,” sagde kulturminister Bertel Haarder.

Se alle en oversigt over alle vinderne ved Aftenskolernes Pris og begrundelser for nomineringen i boksen til højre