Vifo Artikel 05.08.2014

Aftenskolerne vil ind i folkeskolen

Fem oplysningsforbund vil samarbejde med kommuner og folkeskoler om helhedsskolen.

Som led i den nye skolereform skal folkeskolerne åbne sig mere for et samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv, og den udvikling vil også de folkeoplysende organisationer være en del af.

I en folder sendt til kommunernes skoleforvaltninger og direkte til folkeskolerne præsenterer de fem landsdækkende oplysningsforbund, AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP, en række ideer til, hvordan aftenskolerne og deres lærere kan bidrage til folkeskolernes arbejde i forhold til implementeringen af den nye folkeskolereform.

”Vi har et dygtigt og engageret korps af undervisere, som med hver deres faglige er med til at give deres deltagere viden indsigt og oplevelser. Og erfaringerne viser, at mange voksne, der har lidt nederlag i skoleforløbet, i aftenskoleregi genvinder troen på egne evner og lysten til at lære. De kompetencer vil aftenskolerne gerne stille til rådighed i et samspil med det kommunale skolevæsen, den enkelte skole og den enkelte lærer,” skriver oplysningsforbundene i folderen.

De konkrete ideer til aktiviteter på og uden for skolerne er opdelt i seks forskellige kategorier:

  • ’Ud af skolen aktiviteter’ som for eksempel guidede museumsbesøg, byvandringer og naturudflugter
  • ’Ind i skolen aktiviteter’ som tematimer i håndarbejde, billedkunst og musik
  • ’Ro i klassen aktiviteter’ som for eksempel yoga-øvelser for lærere og elever
  • ’Lav bedre og flottere opgaver-aktiviteter’ som kurser i Excel, 3D-animation og grafik
  • ’Skole-hjem aktiviteter’ som for eksempel studiecirkler, der ruster forældre til lektiehjælp
  • Samt andre typer undervisningsforløb, for eksempel førstehjælpskurser og eksamenskurser

Folderen præsenterer ligeledes forskellige modeller for samarbejdet mellem folkeskolerne og aftenskolerne fra strategiske partnerskaber med kommunen til konkrete enkeltaftaler mellem enkelte aftenskoler og folkeskoler.