Vifo Artikel 07.08.2015

Aftenskolernes Pris uddeles til gode eksempler i aftenskolen

Den 14. august uddeler en række af landets folkeoplysningsforbund for anden gang Aftenskolernes Pris, der har til formål at anerkende den nytænkende folkeoplysende voksenundervisning rundt i landet.

Skrevet af: Ditte Toft

Ni priser vil blive uddelt til god og nytænkende folkeoplysende voksenundervisning, når Aftenskolernes Pris uddeles for anden gang den 14. august i Aarhus.

Priserne dækker en række forskellige aspekter af aftenskoleundervisningen – fra dygtige ildsjæle og undervisere over tilbud til særlige målgrupper til den kommune, der i det forløbne år har sikret de bedste vilkår for aftenskolerne. I alt er 24 personer, skoler og kommuner indstillet.

Ud over uddelingen af de mange priser byder arrangementet på taler fra bl.a. nuværende og tidligere ministre. Den nytiltrådte kulturminister Bertel Haarder sender en videohilsen til prisuddelingen, mens tidligere handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) og tidligere kulturminister Marianne Jelved (RV), nu begge ordførere på kultur- og folkeoplysningsområdet, er talere ved arrangementet.

Alle har kunnet indstille personer, skoler og aktiviteter til otte af de i alt ni priser, og en ekspertjury har herefter valgt tre nominerede og fundet en vinder. Ekspertjuryen består i år af Erik Kristensen, områdechef for fritid hos Aalborg Kommune, Hans Stavsager, konsulent i Center for frivilligt socialt arbejde, og Malene Thøgersen, analytiker hos Videncenter for Folkeoplysning.

Aftenskolernes Pris er udviklet i samarbejde mellem de landsdækkende forbund AOF, Dansk Folkeoplysnings Forbund (DOF), Folkeligt Folkeoplysnings Forbund (FOF), LOF og Fora samt FO-Aarhus og Landsforeningen Fritid & Samfund. Målet med arrangementet er at fremhæve de gode eksempler rundt om i landet, der er med til at forny og forbedre de folkeoplysende tilbud. 

Læs mere

Aftenskolernes Pris finder sted den 14. august kl. 11-14 i Kulturhuset Hermans i Tivoli Friheden i Aarhus. 

Læs mere om prisoverrækkelsen