Vifo Artikel 15.05.2017

Biblioteksbrugerne bliver mere digitale

Danskerne har i stigende grad taget de digitale bibliotekstilbud til sig. Det viser en undersøgelse af borgernes digitale biblioteksvaner fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som peger på, at adgangen til det digitale bibliotek er med til at mindske de nogle af de barrierer, der kan være for brugen af de traditionelle biblioteker.

Nøgleord: Digitalisering

Danske biblioteksbrugere er blevet mere digitale, og på tre år er der sket en fordobling i antallet af borgere, som hver måned benytter sig af bibliotekernes adgang til e-bøger, lydbøger og film. Det viser undersøgelsen ’Digitale biblioteksstrategier’, som er udarbejdet af analysevirksomheden Moos-Bjerre & Lange for Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

I dag bruger 46 pct. af befolkningen de digitale tilbud, mens hver fjerde borger har gjort det digitale til en fast del af deres biblioteksvaner. Undersøgelsen peger dog på, at mens lidt over hver tredje mener, at der skal satses mere på udvikling af de digitale bibliotekstilbud, er det stadig 90 pct. af de adspurgte, som mener, at de fysiske biblioteker skal bestå, uanset i hvor høj grad folk går over til digital biblioteksbrug.

Undersøgelsen viser desuden, at det digitale bibliotek kan reducere nogle af de adgangsbarrierer, der normalt har en vis indflydelse på brugen af bibliotekerne så som afstand til det nærmeste bibliotek og uddannelsesniveau, som viser sig at have mindre indflydelse på den digitale brug af biblioteket end den fysiske.

Der er dog tæt sammenhæng mellem brugen af det digitale og det fysiske bibliotek, og det er meget få, som kun er digitale brugere. Undersøgelsen viser, at brugen af de digitale tilbud fremmer brugen af det fysiske bibliotek, og argumenterer for, at man bør tænke det fysiske og digitale bibliotek sammen som ét sammenhængende tilbud frem for at behandle dem som to separate enheder.