Vifo Artikel 02.02.2015

Danmark skal have flere ungdomsråd

Kulturministeriet sætter 300.000 kr. af til at etablere flere ungdomsråd, der skal give unge større medindflydelse i de danske kommuner.

Nøgleord: Kommuner Samråd Unge

46 danske kommuner har i dag et ungdomsråd, og nu afsætter Kulturministeriet 300.000 kr. til at etablere ungdomsråd i endnu flere kommuner. Initiativet er ledet af Netværk af Ungdomsråd (NAU) og har bred opbakning fra ungdomsorganisationerne.

Initiativet skal sørge for at klæde kommunerne ordentligt på i forhold til at etablere ungdomsråd, blandt andet gennem udarbejdelsen af et værktøj, som kommunerne kan bruge i processen med at oprette et ungdomsråd. Der vil endvidere blive afholdt en række seminarer, hvor kommuner uden erfaring på området kan få inspiration og indgå netværk med mere erfarne kommuner. Her vil de få redskaber til, hvordan man bedst indgår samarbejde med unge og andre aktører i kommunerne for at skabe bæredygtige ungdomsråd, der giver de unge indflydelse på deres egen hverdag i kommunerne.

Gennem de kommunale ungdomsråd kan engagerede unge få mulighed for medindflydelse på eksempelvis kulturelle events i kommunen, placeringen af den nye skaterrampe eller omlægning af busruter. Ungdomsrådene fungerer også mange steder som et mødested for kommunens unge.

Kulturminister Marianne Jelved mener, at det er vigtigt at unge får mulighed for medindflydelse.

”Alle unge i Danmark skal have mulighed for at deltage i lokale kulturprojekter og demokratiske processer. Derfor er jeg glad for den store opbakning fra ungdomsorganisationerne til projektet. Det viser, at mange unge gerne vil kæmpe for flere og bedre muligheder for unge til at tage ansvar og få indflydelse på deres liv og fremtid,” siger hun i en pressemeddelelse fra kulturministeriet.

Dansk Ungdoms Fællesråds formand Signe Bo hilser initiativet velkomment.

”Unge skal have mulighed for at påvirke deres hverdag og lokalmiljø. Ungdomsrådene skal tages seriøst af politikerne og må aldrig blive reduceret til indholdsløse aktivitetsudvalg eller syltekrukker,” siger hun i pressemeddelelsen.

Også formanden for NAU, Rasmus Pilegaard Petersen, glæder sig over initiativet, da han mener, det vil være med til at give ungdomsrådene større legitimitet over for kommunerne.

”Med Kulturministeriets initiativ kommer vi endnu tættere på vores mål om, at der skal være ungdomsråd i alle kommuner. At vi har så mange organisationer med om bord, giver projektet stor legitimitet, når vi skal præsentere kommuner uden ungdomsråd for de muligheder, der ligger her,” siger han i pressemeddelelsen.