Vifo Artikel 22.02.2017

Dans kan noget særligt – pædagogisk og socialt

Dansehallernes projekt 'Ta’ fat om dansen' viser, at såkaldt medskabende dans kan styrke samværet og skabe personlig udvikling og motivation for bevægelse. Det sker både når grupper af naboer eller unge kvinder danser, og når dansen skabes i skoleklasser.

Skrevet af: Jonna Toft

Medskabende dans – altså når deltagerne selv finder på dansebevægelserne og skaber en danseforestilling – giver grobund for nye venskaber og personlig udvikling. Deltagerne oplever, at de får nye kropslige færdigheder og bliver mere motiverede til bevægelse. Det ses både, når elever danser sammen i skolen, og når naboer eller unge kvinder mødes om dans.

Det viser evalueringen af Dansehallernes projekt ’Ta’ fat om dansen’, der har kørt i perioden 2014-17 og bl.a. er støttet med 20,5 mio. kr. fra Nordea-fonden.

SDU’s Institut for Idræt og Biomekanik har foretaget evalueringen af tre projekter under ’Ta’ fat om dansen’: ’Dans med din nabo’, hvor der især medvirkede ældre borgere med en overvægt af kvinder, ’Unge på vej’, der især havde deltagelse af unge kvinder med anden etnisk baggrund, og ’Dans i Skolen’ med ugentlig undervisning i dans i kortere eller længere forløb.

Samlet set har danseprojekterne involveret flere tusinde danskere i medskabende dans, skriver Dansehallerne.

Social aktivitet med flere nye venskaber end i idrætsforeninger

Evalueringen af ’Dans med din nabo’ og ’Unge på vej’ peger på, at deltagerne udvikler anderledes sociale relationer, når de tager aktivt del i medskabende dans og kommunikerer via bevægelser. De sociale relationer er i centrum for deltagernes oplevelse, og de får nye relationer på tværs af aldersgrupper gennem dansen.

Faktisk peger hele 87 pct. af deltagerne i ’Dans med din nabo’ og 98 pct. af deltagerne i ’Unge på vej’ på, at aktiviteterne er sociale. Til sammenligning peger lignende undersøgelser på, at kun 55 pct. af medlemmerne i gymnastikforeninger mener, det sociale har stor betydning, skriver SDU-forskerne i evalueringen.

79 pct. af deltagerne i de to projekter har fået nye venner gennem dansen. Sammenligner man med de medlemmer i idrætsforeninger, der ligesom danserne kun har været medlem i mindre end et år, er tallet her 48 pct.

Dans øger trivslen i klassen

De sociale gevinster i medskabende dans er også i centrum i evalueringen af skoleprojektet. Her peger både lærere og elever entydigt på, at programmet har haft positiv betydning for de sociale relationer og trivslen i klassen.

Dansen har øget elevernes opmærksomhed på kropslige bevægelser og givet et fokus på kreativitet. Tre ud af fire af de adspurgte skolelærere vurderer, at dans motiverer eleverne til mere bevægelse. Hele 91 pct. af lærerne mener, at danseforløbende har haft en positiv effekt på hovedparten af elevernes kropslige færdigheder.

Desuden føler lærerne sig bedre klædt på til at kunne bruge dans i undervisningen, og ’Dans i skolen’ har motiveret lærerne til at benytte rytme, dans og bevægelser som små aktive pauser i undervisningen.