Vifo Artikel 15.03.2016

Dansk Folkeoplysnings Samråd giver støtte til 20 projekter

Især projekter om digitale læringsformer og projekter for og om flygtninge blev prioriteret med tilskud fra DFS’ tre puljer.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Organisationer

20 projekter landet over har fået tilskud fra en af Dansk Folkeoplysnings Samråds tre puljer.

Projekter om flygtninge fylder meget, men der er også givet støtte til digitale læringsformer, ældresundhed, opkvalificering og netværk blandt undervisere m.m. Bestyrelsen havde på forhånd meldt ud, at projekter om flygtninge og digitale læringsformer havde høj prioritet.

I alt er der uddelt ca. 1,6 mio. kr. via de tre puljer: Støttepuljen til folkeoplysning, Udviklingspuljen til folkeoplysning og Udviklingspuljen til lokal folkeoplysning.

Blandt modtagerne er Daghøjskoleforeningen med et projekt om flygtningeambassadører, Folkeuniversitetet med et projekt om forelæserkvalitet, og et FORA-projekt om åbne værksteder for flygtninge. Men der er f.eks. også givet penge til Folkekirkens Ungdomskor, som gerne vil løfte deres eksterne kommunikation.