Vifo Artikel 10.12.2020

Dansk Ungdoms Fællesråd optager tre nye medlemmer

På et delegeretmøde i Dansk Ungdoms Fællesråd optog paraplyorganisationen tre nye foreninger, der arbejder inden for det sociale og politiske område.

De tre ungdomsorganisationer Rød-Grøn Ungdom, Unge for Ligeværd og Folkekirkens Nødhjælps Ungdom er netop blevet optaget som nye medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) på DUF’s delegeretmøde. De tre organisationer var indstillet som nye medlemmer af DUF’s styrelse.

”I DUF er vi altid glade for at få flere med i vores fællesskab. Jo flere vi er, desto stærkere en stemme har vi, og desto større forskel kan vi gøre for børn og unge i hele landet,” sagde DUF’s formand, Chris Borup Preuss, på mødet.

”De tre nye medlemmer bidrager lige som DUF’s andre medlemmer til et fællesskab med stor diversitet. Og det har i sig selv en kæmpe værdi. Vi tror nemlig på, at man lærer rigtig meget af at mødes og dele erfaringer med folk, der ikke nødvendigvis ligner en selv,” fortsatte han. 

De nye ungdomsforeninger arbejder inden for det sociale og politiske område.

Folkekirkens Nødhjælps Ungdom arbejder med at engagere unge til at arbejde for en mere retfærdig verden gennem kampagner, aktiviteter og netværk. Organisationen blev allerede optaget som observatørorganisation i DUF i 2018 – en måde hvorpå en forening kan været tilknyttet DUF uden at opfylde alle de formelle krav til medlemmerne – men er nu blevet fuldbyrdet medlem. De øvrige to organisationer er nye i DUF-regi.

Unge For Ligeværd driver klubber for unge med særlige behov og arbejder for, at børn og unge med særlige behov og udfordringer skal behandles ligeværdigt med andre. Ungdomsforeningen er tilknyttet foreningsfællesskabet Ligeværd og har 24 lokalforeninger fordelt over hele landet.

Rød-Grøn Ungdom er en politisk ungdomsorganisation, der blev etableret i marts 2020, med aktiviteter både nationalt og i ni lokalafdelinger. Organisationens politiske platform er bygget på socialisme, demokrati, feminisme og klimaaktivisme, og de arrangerer landsdækkende og lokale aktiviteter for unge under 30, der bakker op om det politiske budskab.

Også hos Rød-Grøn Ungdom glæder de sig til at blive en aktiv del af det brede fællesskab i DUF:

”Jeg er sikker på, at vores medlemmer og lokalafdelinger får glæde af de mange muligheder for lokalt samarbejde og støtte, som DUF kan tilbyde. Konkret ser vi lige nu frem til at søsætte en række projekter med internationalt udsyn og til at arbejde på tværs med de ungdomspolitiske organisationer,'' fortæller forretningsudvalgsmedlem i foreningen, Emma Frost.

Læs mere om de nye medlemmer på DUF’s hjemmeside

Læs mere om DUF's delegeretmøde

Læs mere om Rød-Grøn Ungdom

Læs mere om Unge for Ligeværd

Læs mere om Folkekirkens Nødhjælps Ungdom