Vifo Artikel 21.12.2017

Danske fonde går sammen om nyt videnscenter

En række af de største danske fonde er gået sammen om at etablere Fondenes Videnscenter, som skal øge informationsniveauet om fondenes virke, vilkår og samfundsmæssige betydning.

Nøgleord: Samfund

34 danske fonde og filantropiske foreninger er gået sammen om det nye videnscenter ’Fondenes videnscenter’, som blev etableret på en stiftende generalforsamling den 18. december.

Videnscenteret vil blive etableret i løbet af det første halvår 2018 og skal hjælpe med at øge kendskabet til fondene og deres aktiviteter i samfundet samt at formidle forskning om fondsrelaterede emner, skriver Realdania på deres hjemmeside.

Samtidig skal videnscenteret være med til at styrke vidensdeling og erfaringsudveksling fondene imellem med henblik på at styrke deres samarbejde og informere medlemmerne om lovgivningsmæssige spørgsmål.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra de deltagende fonde med Villum Fondens direktør, Lars Hansen, som formand og Realdanias direktør, Jesper Nygaard, som næstformand. En af bestyrelsens kommende opgaver bliver at finde en leder til videnscenteret.

Læs mere