Vifo Artikel 16.02.2017

Debat om aftenskolernes udfordringer

På Fritid & Samfunds ’Aftenskolehøring 2017’ vil politikere, repræsentanter fra kommunerne og lederne af landsorganisationerne være med til at belyse aftenskolernes udfordringer og potentialer.

Skrevet af: Redaktionen

Hvilke udfordringer står aftenskolerne over for og hvordan kan man sikre, at aftenskolerne bliver ved med at være en stor fritidsaktivitet? Det er nogle af de spørgsmål, der er til debat, når Fritid & Samfund inviterer til Aftenskolehøring den 3. marts.

Programmet, der nu er offentliggjort, byder på oplæg fra repræsentanter fra partier, kommuner, landsorganisationerne samt eksperter med indblik i folkeoplysningsområdet. For at gøre oplæggene mere dialogbaserede vil alle oplægsholdere få spørgsmål af en interviewer.

Videncenter for Folkeoplysning er repræsenteret på programmet, hvor analytiker Malene Thøgersen vil fortælle om, hvad der kendetegner aftenskolen ud fra de nyeste undersøgelsesresultater. Samtidig har Idan/Vifos direktør, Henrik H. Brandt, rollen som interviewer på en række af oplæggene.

På programmet er endvidere oplæg og interviews med Mogens Vestergaard, formand for Bibliotekschefforeningen, som vil forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt biblioteket er aftenskolens samarbejdspartner eller konkurrent og Hans Stavnsager, konsulent ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som vil tale om forholdet mellem frivilligt arbejde og aftenskolen.

Et interview med Marianne Jelved (R), Mogens Jensen (S) og Alex Ahrendtsen (DF) vil give indblik i de politiske partiers holdning til aftenskolen og dens udviklingsmuligheder, og Jan Henriksen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen, og Kurt Smidt, fritidschef ved Kolding Kommune, vil svare på, hvordan kommunerne bedømmer aftenskolernes fremtidsmuligheder.

Endelig vil lederne af de fem store oplysningsforbund give et nærmere indblik i, hvordan landsorganisationerne på området bedømmer aftenskolens situation, og hvilket udviklingsperspektiv de ser.

Der er ikke flere ledige pladser til høringen.