Vifo Artikel 21.03.2018

Den første børnehøjskole vil introducere børn til fællesskab og dannelse

I starten af marts åbnede Aarhus Børnehøjskole dørene for de første elever. Gennem musiske og kreative fag vil skolen introducere børn mellem 6-13 år til højskoletankerne om fællesskab, dannelse og værdighed.

På Aarhus Børnehøjskole kan børn mellem 6-13 år om eftermiddagen deltage i undervisning inden for gastronomi, leg og teknologi, kunst og håndværk samt musik og drama. Her kan børnene også stifte bekendtskab med mad fra hele verden, møde filosofi i børnehøjde, skabe genbrugskunst og prøve kræfter med teknikken i Lego Mindstorms.

I begyndelsen af marts åbnede verdens måske første børnehøjskole med de to første børnehold, og i løbet af foråret kommer tre nye hold til. Målet er, at højskolen i løbet af foråret når op på 30-40 elever, fortæller forstander Jacob Solsø Holm. Og selvom børnene ikke bor på skolen som på traditionelle højskoler, bygger skolens aktiviteter på klassiske højskoletanker:

”Noget af det, vi synes er værdifuldt i højskoletankerne, og noget af det, vi gerne vil give videre til børnene, er det her med fællesskab. (…) Vi er forpligtede til at hjælpe hinanden til at være en del af fællesskabet. Og vi udfordrer børnene til at være noget for andre,” siger Jacob Solsø Holm.

”Den læring, der sker, når børn møder hinanden i øjenhøjde, er ret unik.”

Ud over selve kurserne fylder traditionelle højskoleaktiviteter også en del på børnehøjskolen. Hver dag indledes med en fællessamling på tværs af hold, hvor eleverne synger sange fra højskolesangbogen og hører en lille fortælling. Og hver aften slutter undervisningen med fællesspisning og sang.

”Igennem fortællinger prøver vi at tage nogle ting op, som man så kan tale om, som en form for dannelse – at sætte ord på det her med, hvad er det at være menneske, hvad handler livet om, og hvad er op og ned. (…) Og nogle af de her snakke sætter så nogle ting i spil og giver noget, man kan snakke videre om i løbet af dagen,” fortæller Jacob Solsø Holm.

Funderet på frivillighed og folkekirken

Aarhus Børnehøjskole er drevet af KFUM og KFUK, som ejer huset og støtter skolen med et driftstilskud. Men man skal ikke have en bestemt tro, og der er plads til alle på børnehøjskolen, understreger forstanderen.

”Man må tro lige, hvad man vil, men vi har et fundament, vi står på, og det signalerer vi ved at slutte dagen af med at bede fadervor,” fortæller Jacob Solsø Holm. ”Man kan være med, hvis man har lyst, og man kan også lade være. Det er åbent for alle.”

18 frivillige står for undervisningen på forårets kurser, og alt i alt har børnehøjskolen tilknyttet knap 50 frivillige, som tager sig af arbejdet på højskolen gennem forskellige udvalg.

Omkring halvdelen af de frivillige har en baggrund inden for KFUM og KFUK, andre kommer udefra, mens størstedelen har en højskolebaggrund. Samtidig er det et fåtal af eleverne, som har en baggrund inden for KFUM og KFUK.

”En af ambitionerne for det her er også at lave et projekt, der rækker lidt længere ud, end de normale målgrupper for KFUM og KFUK. Og det er lykkedes både på frivilligfronten, men også på børnefronten. Vi når længere ud og der kommer mange, som ikke kender KFUM og KFUK på forhånd,” fortæller Jacob Solsø Holm.

Læs mere

Læs mere om Aarhus Børnehøjskole på skolens hjemmeside