Vifo Artikel 29.01.2015

Det kulturelle foreningsliv og den åbne skole

Kulturelle Samråd i Danmark holder temamøde om folkeskolereformen, og hvilke samarbejdsmuligheder den åbne skole skaber for de kulturelle foreninger.

Nøgleord: Foreningsliv Kommuner

Med den nye folkeskolereform skal skolerne i højere grad åbne sig overfor samfundet og inddrage lokale foreninger i deres undervisning. Hvilke nye muligheder giver det kulturelle foreningsliv, og på hvilken måde kan de kulturelle foreninger bedst indgå i et samarbejde med folkeskolerne?

Det spørgsmål vil Kulturelle Samråd i Danmark forsøge at give deres bud på med konferencen ’Den åbne skole og det kulturelle foreningsliv – muligheder, samarbejde, udvikling’ lørdag den 7. marts i Odense.

På konferencen vil oplægsholdere dele de erfaringer, de har gjort sig i forhold til samarbejdet med folkeskolen, og give deltagerne nye ideer og ny inspiration til de muligheder, et samarbejde med den åbne skole kan give det kulturelle foreningsliv.

Blandt andet vil Kulturelle Samråd i Danmark præsentere deres erfaringer fra to pilotforsøg med at få flere børn og unge til at deltage i kulturelle aktiviteter, som i løbet af 2014 blev gennemført i samarbejde med folkeskoler i henholdsvis Halsnæs og Køge Kommuner. Københavns Kommune vil endvidere fortælle deltagerne, hvilke initiativer de som kommune har igangsat.

Dagen indledes med et oplæg af Lars Geer Hammershøj, ph.d., lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, som vil sætte rammen og fortælle om, hvad det betyder for børns identitet og selvværdsfølelse at have oplevelser inden for kunst og kultur.