Vifo Artikel 15.01.2019

DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning

Dansk Folkeoplysnings Samråd efterlyser en ændring af folkeoplysningsloven, så de folkeoplysende skoler kan fravælge dårlige kommunale lokaler.

Der er brug for en ændring af folkeoplysningsloven for at sikre mere åbne og fleksible mødesteder, hvor borgerne kan deltage i folkeoplysende aktiviteter. Det skriver formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, Per Paludan Hansen, i en kommentar på Altinget Civilsamfund.  

Ifølge folkeoplysningsloven kan aftenskolerne nemlig ikke modtage lokaletilskud til brug på egne lokaler, ”hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale”. Det betyder, ifølge Per Paludan Hansen, at aftenskolerne i alt for mange kommuner henvises til slidte og urenoverede kommunale lokaler, som ikke lever op til de ønsker og krav, aftenskolerne har.

I stedet drømmer han om større, åbne folkeoplysningshuse, som kan samle en række forskellige folkeoplysende foreninger og fungere som mødesteder, der kan skabe lokal sammenhængskraft.

I denne forbindelse foreslår Per Paludan Hansen at Lokale og Anlægsfonden kan være med til at spille en rolle. Han foreslår, at fondens vedtægtsbestemte formål bredes ud til også at inkludere den bredere folkeoplysning.

Læs mere