Vifo Artikel 10.05.2019

DFS præsenterer forslag til ny folkeoplysningspolitik

Op til det kommende folketingsvalg har Dansk Folkeoplysnings Samråd udarbejdet fire notater, som indeholder deres forslag til en kommende regerings folkeoplysningspolitik.

Folkeoplysningen kan være med til at løse en lang række af de samfundsudfordringer, vi står over for i dag. Det mener Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har udarbejdet en række forslag, som organisationen håber vil indgå i en kommende regerings folkeoplysningspolitik.

De fire hovedfokuspunkter dækker både over områder, hvor folkeoplysningen har potentiale til at løse nogle særlige problemstillinger, og en generel styrkelse af folkeoplysningens arbejde gennem bedre økonomiske og fysiske rammer.

De fire hovedtemaer har fokus på sundhed, mødesteder, ’fake news’ og en modernisering af folkeoplysningsloven:

Sundhed

På sundhedsområdet peger DFS bl.a. på, at folkeoplysningen kan løfte væsentlig flere sundhedsopgaver i kommunerne, og foreslår blandt andet, at folkeoplysningen bliver skrevet ind i regeringens initiativer på sundhedsområdet, mens sundhedsfremmende partnerskaber skrives ind i lovgivningen, så kommunerne bliver forpligtede til at invitere folkeoplysningen til med i løsningen af opgaverne.

Moderne mødesteder

På facilitetsområdet efterlyser DFS flere og bedre mødesteder end de traditionelle lokaler, som kommunerne ofte anviser i dag. Konkret foreslår DFS, at der etableres nye, åbne og fleksible mødesteder til folkeoplysningen i samarbejder mellem det offentlige, folkeoplysende foreninger og Lokale og Anlægsfonden.

Fake news

DFS ser folkeoplysningsarbejdet som en modgift til truslen fra fake news og foreslår derfor, at der laves en bred handlingsplan for at opbygge borgernes mediefærdigheder og kildekritiske sans, ligesom der bør oprettes en ny folkeoplysningspulje med fokus på lokale samarbejder, som kan understøtte udmøntningen af handlingsplanen i konkret handling.

Opdatering af folkeoplysningsloven

Endelig ønsker DFS en revision af folkeoplysningsloven. Bl.a. vil man have ændret tilskudsreglerne, så kommunerne bliver forpligtet på et minimumstilskud, ligesom der efter DFS mening er behov for at styrke rammerne for, at folkeoplysningen kan tænkes mere ind som partnere i kommunernes opgaveløsning.

De fire forslag har i løbet af årets første måneder været til debat på fyraftensmøder, hvor en række forskellige politikere har været inviteret.

Læs mere