Vifo Artikel 23.10.2020

DUF: Onlinemøder er næste skridt i kampen mod sexisme

Dansk Ungdoms Fællesråd indbyder nu til en række onlinemøder, som skal hjælpe medlemsorganisationerne til at håndtere og implementere samværspolitikker og danne forum for udveksling af gode erfaringer. Formand kalder det vigtigt med en vedvarende indsats.

Skrevet af: Simon Hoffman

Oven på torsdagens TV 2-dokumentar ’Partiernes skjulte overgreb’, og de seneste ugers mediedækning af sexisme, kalder Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) nu til en endnu hårdere kamp mod sexisme hos organisationens medlemsforeninger. Chris Preuss, formand for DUF, mener, at de ringe i vandet, som MeToo-bevægelsen skaber, giver momentum til den kamp, DUF ifølge ham allerede er i gang med.

”Vi har arbejdet intensivt med at skabe redskaber for vores medlemsorganisationer de sidste tre år for at styrke samvær og trivsel. Men det står klart for enhver, at vi ikke er i mål. Arbejdet må og skal fortsætte. Det momentum, den anden bølge af MeToo, vi ser nu, giver, skal udnyttes til at få lavet de konkrete kulturopgør, der er behov for,” siger Chris Preuss til TV 2 News.

Selvom DUF allerede har en række igangværende initiativer, lægger organisationen selv op til, at der skal ske endnu mere. Blandt de nuværende tiltag er kampagnen om og imod krænkende adfærd, ’Når Grænser Brydes’, og DUF afholder også workshops hos medlemmerne, der skal hjælpe dem med at håndhæve og udvikle eksisterende samværspolitikker.

Dertil kommer nu en række onlinemøder målrettet DUF’s medlemsorganisationer, der skal styrke foreningernes kendskab til de eksisterende muligheder og værktøjer i forbindelse med trivselsarbejdet. Møderne skal ifølge DUF ligeledes danne ramme for udveksling af gode erfaringer i arbejdet med en ny kultur. DUF vil også se på muligheden for – i samarbejde med eksterne eksperter – at udvikle et uddannelsestilbud til medlemmerne med fokus på trivsel og samvær.

Det første onlinemøde finder sted torsdag den 5. november og er allerede nu åbent for tilmelding.