Vifo Artikel 19.11.2020

Erfaringsdatabase hjælper nye projekter om folkeoplysning på vej

Dansk Folkeoplysnings Samråd giver afsluttede projekter nyt liv i en ny erfaringsdatabase. Hensigten med databasen er at dele viden om tidligere projekter og på den måde give inspiration til aktuelle og fremtidige udviklingsprojekter.

Skrevet af: Simon Hoffman

Med en ny erfaringsdatabase for tidligere projekter vil Dansk Folkeoplysnings Fællesråd (DFS) give sine medlemmer mulighed for i højere grad end tidligere at erfarings- og vidensdele på tværs af folkeoplysningen. Således kan to organisationer, der umiddelbart ikke har andet tilfælles end det folkeoplysende element, tage ved lære af hinandens erfaringer.

Ifølge udviklingskonsulent hos DFS, Natacha Holst Hansen, er det netop DFS’ opgave at varetage denne opgave.

”Vores medlemsorganisationer laver alle noget meget forskelligt, men står ofte med de samme udfordringer. Derfor ser vi det som vores opgave som paraplyorganisation at være bindeleddet og lave nogle kanaler, der gør, at organisationerne får øje på hinanden,” siger hun.

Opfordrer til samarbejde

I første omgang er alle afsluttede udviklingsprojekter siden 2018 lagt i databasen. Fælles for projekterne er, at de har modtaget støtte fra DFS’ to udviklingspuljer: DFS Udviklingspulje og Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning, og har afleveret en rapport til DFS ved projektets afslutning.

Ifølge Natacha Holst Hansen er det afgørende, at dette materiale kommer ud og leve på ny foreningerne imellem. Intentionen med databasen er, at organisationerne kan gå ind på databasen og benytte de erfaringer, som andre organisationer har gjort sig.

”Vi opfordrer meget til at lave udviklingsprojekterne som samarbejder mellem medlemsorganisationer eller med en ekstern partner. I databasen kan man så finde en lokal organisation, man kan bruge som sparringspartner, eller måske endda starte et samarbejde om et udviklingsprojekt, som bygger oven på de erfaringer, andre allerede har gjort. På den måde får man lidt mere synergi på den lange bane,” fortæller Natacha Holst Hansen.

DFS opdaterer databasen med nye rapporter igen til januar 2021. Da projekterne er et- eller toårige, vil det som regel også være i begyndelsen af et nyt år, at databasen bliver opdateret.