Vifo Artikel 17.03.2016

Et stærkt lokalmiljø kan forebygge radikalisering og ekstremisme

En mangfoldighed af aktører bidrager til at skabe lokal modstandskraft mod radikalisering og ekstremisme, påpeger en ny rapport. Foreningslivet fremhæves for at skabe grobund for tillid og netværk.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Foreningsliv

Et levende lokalsamfund med mange forskellige aktører udgør et solidt potentiale for at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Derfor bør indsatser med rod i lokalsamfundet opprioriteres.

Det viser en rapport, som TrygFonden og analyse- og rådgivningsvirksomheden CERTA Intelligence & Security står bag. Rapporten bygger på forskning om årsager til radikalisering og på interviews med en række ressourcepersoner fra fire udsatte boligområder; Gellerupparken i Aarhus, Vollsmose i Odense, Mjølnerparken i København og Aalborg Øst.

Foreningslivet fremhæves i rapporten for at være en væsentlig katalysator for, at tillid og netværk kan opstå.

Rapporten giver 13 anbefalinger til, hvordan man lokalt kan arbejde for, at færre unge bliver involveret i ekstremistiske miljøer. De handler især om at skabe netværk og fællesskab omkring de unge, så de inkluderes i skoler, klubber og lokale foreninger.