Vifo Artikel 02.10.2019

Flere frivillige forpligter sig kun i en kort periode

Engagementet blandt dem, der arbejder frivilligt, er i forandring: Lidt flere beskriver deres indsats som episodisk, og lidt færre beskriver den som fast, viser tal fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Frivillighed

Det faste engagement er stadig det mest udbredte blandt de ca. 40 pct. af befolkningen, der udfører frivilligt arbejde.

Men fra 2017-2019 er andelen af frivillige, der kun forpligter sig for en kort, afgrænset periode, steget med tre procentpoint. Samtidig er andelen af frivillige, der beskriver deres indsats som ’fast’, faldet med tre procentpoint.

Det viser Center for Frivilligt Socialt Arbejdes befolkningsundersøgelse af danskernes frivillige engagement.

Centret har netop udgivet et 12 sider stort videnstema 'Frivillige engagerer sig i episodiske indsatser' baseret på tal fra Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse 2019, interviews med frivillige foreninger og relevant forskning. Sidst i temaet giver centret nogle anbefalinger til, hvordan foreninger kan arbejde med udviklingen i danskernes frivillige engagement.

Især det kontinuerlige arbejde i foreninger kan blive udfordret, hvis en voksende andel af de frivillige kun ønsker at binde sig for en kortere periode. Bestyrelsesarbejde udføres f.eks. som regel af personer, der er valgt for et eller to år ad gangen. Mange foreninger giver ikke overraskende udtryk for, at deres organisatoriske rammer kolliderer med det episodiske engagement, skriver centret.

Samtidig giver det mere episodiske engagement ikke nødvendigvis samme følelse af at være forpligtet overfor organisationen som helhed, som et fastere engagement kan gøre, og foreningerne oplever, at de i højere grad skal støtte de episodisk frivillige end de faste frivillige.

Tendensen kan udfordre relationer, kontakt og tillid mellem frivillige og brugere indenfor det sociale arbejde, skriver centret. Det er elementer, der er helt afgørende i mange frivillige sociale indsatser. 

Undersøgelsen viser en tendens til, at unge frivillige er mest episodiske i deres engagement. Jo ældre den frivillige bliver, jo større er tilbøjeligheden til et fast engagement.

Frivilligrapporten er finansieret af statslige midler og består af en befolkningsundersøgelse, en foreningsundersøgelse og en kommuneundersøgelse.

Læs mere

Læs mere hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde: Flere frivillige engagerer sig i episodiske indsatser