Vifo Artikel 12.01.2015

Flere socialt udsatte skal være frivillige

Med en ny satspulje vil politikerne hjælpe socialt udsatte til at blive en større del af fællesskabet ved at inkludere dem i frivilligt arbejde.

Skrevet af: Redaktionen

32,5 mio. kr. er blevet sat af til satspuljen ’Deltagelse og frivillighed for alle’, der skal hjælpe socialt udsatte til at blive en del af det frivillige Danmark. Frivilligheden skal nemlig ikke bare være forbeholdt de ressourcestærke, mener minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen.

”I dag tænker vi i høj grad på frivillige som raske, der hjælper svage, eller som yngre, der støtter ældre. Men frivillighed handler også om at gøre tingene sammen. Og giver vi socialt udsatte en hånd, kan de blive mere end passive modtagere - de kan få rigtig meget ud af selv at være frivillige, for så bliver de en del af fællesskabet,” siger Manu Sareen på ministeriets hjemmeside.

Frivilligheden er en vigtig samarbejdspartner, da den er med til at styrke fællesskabet, skriver ministeriet. Initiativet er derfor et vigtigt skridt på vejen mod regeringens sociale 2020-mål, som lover et markant løft for de mest udsatte i samfundet.

Pakken ’Deltagelse og frivillighed for alle’ indeholder:

  • Pulje til partnerskaber mellem kommuner og civilsamfund, der skal hjælpe til, at udsatte grupper deltager og bliver inkluderet.
  • Pulje til projekter, hvor mennesker med deres egne erfaringer kan fungere som støttepersoner og rollemodeller for udsatte borgere. 
  • Frivilligrådet vil også de næste fire år stå for Frivillig Fredag, der er den årlige festdag for frivilligheden i Danmark.
  • Midler til styrkelse af frivilligcentrene.