Vifo Artikel 18.08.2017

Flest teenagere og +70-årige er frivillige

Børnefamilierne, som traditionelt har været storydere af frivilligt arbejde, er blevet overhalet af bedsteforældre og teenagere, viser første del af en ny Frivilligrapport.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Frivillighed

40 pct. af den danske befolkning havde i marts 2017 deltaget i frivilligt arbejde inden for de seneste 12 måneder. Inkluderer man den gruppe, som tidligere i livet har været frivillige, har 65 pct. af befolkningen deltaget i frivilligt arbejde på et eller andet tidspunkt i deres liv.

Men der sker ændringer i, hvem der udfører det frivillige arbejde. Mens en voksende andel af teenagerne og de +70-årige er frivillige, henholdsvis 42 og 44 pct., er der sket et markant fald blandt de voksne i ’børnefamilie-alderen’, som ellers i mange år har været blandt de mest aktive hvad angår frivilligt arbejde:

Blandt de 30-39-årige er andelen, der udfører frivilligt arbejde, faldet fra 46 pct. i 2010 til 35 pct. i den nye opgørelse fra marts 2017. Blandt de 40-49-årige ses et endnu større fald: Fra 55 pct. i 2010 til 41 pct. 2016.

Tallene er fra analysen 'Tal om det frivillige Danmark - analyse af befolkningens frivillige engagement', som Center for Frivilligt Socialt Arbejde står bag. Befolkningsanalysen er den første af tre nye undersøgelser til den kommende Frivilligrapport 2016-18.

Der er flest frivillige blandt nordjyderne, hele 45 pct., mens Region Sjælland ligger lavest med 37 pct.

Langt de fleste frivillige, 63 pct., arbejder i en organiseret foreningssammenhæng. Idrætten er det område, flest danskere arbejder frivilligt inden for: 26 pct. af de frivillige brugte kræfterne inden for idræt, mens 22 pct. arbejdede frivilligt inden for det sociale og humanitære område. 19 pct. af de frivillige arbejdede inden for fritidsområdet, her defineret som fx spejder, hobbyforeninger og slægtsforskning.

Mere end hver tredje frivillig (35 pct.) fortæller, at de er frivillige i to eller flere sammenhænge, mens godt halvdelen (56 pct.) kun er frivillige i ét sted.

At være med til at gøre en forskel motiverer 85 pct. af de frivillige. Næsten tre ud af fire fremhæver, at det motiverer dem, at det frivillige arbejde er sjovt, og at de er en del af et fællesskab. Rapporten taler om tre motivations-s'er: Sjovt. Sammen. Om sagen.

Blandt den gruppe, som ikke udfører frivilligt arbejde, er der tilsyneladende en vis nysgerrighed for at prøve, i hvert fald blandt de unge: Hele 46 pct. af de 16-29-årige svarede ja til, at de ville være frivillige, hvis de blev spurgt direkte.

Frivilligrapporten er blevet udgivet hvert andet år siden 2010. Den er finansieret af Børne- og Socialministeriet.

Læs mere

Læs om undersøgelsen hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde: Frivilligrapporten: tal om det frivillige Danmark