Vifo Artikel 06.01.2015

Folkeoplysningen skal selv følge op på visionen

Marianne Jelved afviser politisk indgriben over for kommunernes faldende støtte til folkeoplysende voksenundervisning. Dansk Folkeoplysnings Samråd efterlyser en bundgrænse for støtten.

Skrevet af: Redaktionen

Der er ikke tegn på, at kulturminister Marianne Jelved vil følge op på den nationale vision for folkeoplysningen med politisk handling i form af skærpede lovgivningskrav til kommunerne på området.

Det var ellers blandt ønskerne AOF’s direktør, John Meinert Jakobsen, der i en kommentar i Politiken blandt andet efterlyste krav om et mere ensartet støtteniveau i kommunerne.

Men i et svar den 6. januar opfordrer kulturministeren til, at træde varsomt i forhold til en politisk indgriben over for kommunerne.

”Folkeoplysningens styrke er netop, at den er lokalt forankret”, skriver Marianne Jelved i læserbrevet, hvor hun taler for, at de enkelte kommuner bedst selv kan afgøre, hvad der er værd at støtte.

”Folkeoplysningen skal være tilgængelig for alle borgere i hele landet. Men folkeoplysningens organisationer har også et ansvar for selv at forny sig og spille ind i de aktuelle samfundsudfordringer for på den måde at vise kommunerne, hvorfor folkeoplysningstilbud er vigtige for borgerene.”

Hos Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) er sekretariatsleder Trine Bendix skuffet over kulturministerens svar:

”Det er skuffende, hvis kulturministeren ikke mener, at den fine nationale strategi skal følges op af national handling,” siger Trine Bendix i en kommentar til læserbrevet på DFS’ hjemmeside, hvor hun peger på, at kommunernes støtte til folkeoplysningen er blevet næsten halveret på 10 år.

”Som folketingspolitiker og minister har hun for det første mulighed for at sende et politisk signal til kommunerne om, at de bør prioritere folkeoplysning. Desuden kan Folketinget sagtens ændre det nuværende loft over den kommunale støtte, til en bundgrænse – uden at undergrave det kommunale selvstyre,” mener Trine Bendix.