Vifo Artikel 11.02.2015

Folkeoplysningen skal være mere synlig i den offentlige debat

Folkeoplysningens aktører skal blande sig mere i den brede samfundsdebat. Det er tanken bag et nyt uddannelsesinitiativ med tilhørende blog.

Nøgleord: Debat Samfund Demokrati

Folkeoplysningens værdier som demokrati, dannelse og aktivt medborgerskab er under pres fra et samfund, som i højere og højere grad måler værdi i økonomiske termer. Derfor skal folkeoplysningen i højere grad træde ind i ringen og være med til at bringe nye perspektiver på banen i forhold til de dominerende samfundsfortællinger.

Det mener Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), som nu har taget konsekvensen og igangsat ’Folkeoplysningens debatuddannelse’.

Her har i første omgang DFS’ bestyrelse været på kursus i, hvordan man debatterer og skriver debatindlæg. Kurset er arrangeret af DFS i samarbejde med Mellemfolkelig Samvirke. Kurset kører over fem dage i løbet af februar og marts.

”Folkeoplysningen skal blande sig i den generelle samfundsdebat langt mere end hidtil og ikke kun kæmpe for egne interesser. Men det kræver nogle debatkompetencer,” siger informationskonsulent i DFS, Michael Voss.

Han står bag den nye debatblog 'Værdier på spil – stemmer fra folkeoplysningen,' som blev oprettet som en del af kurset.

”Ideen med kurset var, at de skulle publicere noget på dagen, så de kom ud i virkeligheden med det samme,” fortæller Michael Voss.

På bloggen kan man ind til videre læse de første ti indlæg fra DFS’ bestyrelsesmedlemmer, der blev udgivet på kursets første dag, og som debatterer alt fra demokratiets tilstand og fællesskabets værdi til, hvilken rolle folkeoplysningen kan spille i forhold til radikalisering, integration og flygtninge.

Tanken er, at bloggen skal få sit eget liv ud over kurset og blive ved med at fungere som en platform for debat.