Vifo Artikel 12.03.2015

Folkeoplysningen vil inkludere flygtninge

Et nyt initiativ fra Dansk Folkeoplysnings Samråd har samlet folkeoplysende foreninger, skoler og organisationer, der vil være med til at give flygtninge i Danmark en god velkomst og et godt ophold i landet.

Folkeoplysningen skal være med til at byde flygtninge velkommen til Danmark. Det mener Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), der med et nyt initiativ har opfordret alle deres medlemsorganisationer til at skabe endnu flere konkrete tiltag for landets flygtninge, der kan give dem et godt ophold i landet, uanset hvor længe det så måtte være.

Af konkrete forslag er bl.a., at højskoler og efterskoler kan tilbyde skoleforløb og lave arrangementer for unge flygtninge, mens amatørscener kan invitere flygtninge med i deres forestillinger, og aftenskoler kan tilbyde fripladser og oprette kurser på flygtningecentrene. Det kan også være mindre sammenkomster og møder.

Ideen er, at det skal være lokale initiativer, der tilbydes i flygtningecentrenes nærområder af lokale skoler og foreninger – gerne i partnerskaber med andre foreninger. De lokale initiativer bakkes op af DFS, som løbende vil indsamle og udbrede viden om de forskellige initiativer og partnerskaber i et katalog.

I kataloget kan de folkeoplysende skoler og foreninger allerede nu finde inspiration til egne aktiviteter blandt de mere end 100 aktiviteter for og med flygtninge, der allerede er i gang.

Formålet med initiativet er at give flygtninge en bedre start på deres ophold i Danmark ved at involvere dem i det danske foreningsliv og præsentere dem for den folkeoplysende tradition med fokus på aktive medborgere. Initiativet vil endvidere være med til at gøre danskerne klogere på, hvem flygtningene er, og hvorfor de flygter. Samtidig skaber initiativet også synlighed omkring de mangeartede initiativer, der allerede er igang og omkring folkeoplysningen som en relevant bevægelse, der løfter aktuelle samfundsudfordringer.

Initiativet er først og fremmest rettet mod DFS’ medlemsorganisationer, men kan senere udbredes til at inkludere de øvrige folkeoplysende foreninger som for eksempel ungdomsforeningerne under Dansk Ungdoms Fællesråd og idrætsorganisationerne.